Siirry suoraan sisältöön

Liiketalous, monimuoto: LTKV24KM

Tunnus: LTKV24KM

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
LTKV24KM-1020
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

150
LTKV24KM-1021
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki )

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTKV24KM-1022
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki )

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
LTKV24KM-1023
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LT00EL71 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTKV24KM-1024
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki )

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTKV24KM-1025
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

15
LY00DT59 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LTKV24KM-1026
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTKV24KM-1027
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
LTKV24KM-1028
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
LTKV24KM-1029
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTKV24KM-1030
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTKV24KM-1031
Digitaalinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

30
LT00DT62 Teknologian muutokset liiketoiminnassa 5
LT00DT63 Asiakas digitaloudessa 5
LT00DT64 Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena 5
LT00DT65 Johtaminen digitaloudessa 5
LT00DT66 IoT yritystoiminnassa 5
LT00DT67 Digitaaliset liiketoimintamallit 5
LTKV24KM-1032
Julkishallinto ja juridiikka

(Valitaan kaikki )

30
LT00AB20 Julkisoikeuden perusteet 5
LT00AB21 Kunnallis- ja virkamiesoikeus 5
LT00DN66 Julkiset hankinnat 5
LT00AB23 Yhtiöoikeus 5
LT00AB24 Perhe- ja jäämistöoikeus 5
LT00AB25 Asunto- ja kiinteistökaupan juridiikka 5
LTKV24KM-1033
Myynti ja markkinointi

(Valitaan kaikki )

30
LT00DP39 Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5
LT00DP38 Digimarkkinointi ja -myynti 5
LT00CY39 Henkilökohtainen myyntityö 5
LT00CY46 Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5
LT00DP40 Palvelumuotoilu 5
LT00DP41 Kansainväliset myyntineuvottelut 5
LTKV24KM-1034
Taloushallinto

(Valitaan kaikki )

30
LT00DT74 Kirjanpito 5
LT00DT75 Talouden prosessit ja automatisointi 5
LT00AB15 Yritysverotus 5
LT00DT76 Kustannuslaskelmat 5
LT00DT77 Yrityksen talouden analysointi 5
LT00AB19 Konsernitilinpäätös 5
LTKV24KM-1035
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LTKV24KM-1036
Juridiikan syventävä osaaminen

(Valitaan kaikki )

20
LT00DT79 Rikosoikeus 5
LT00AB33 Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano 5
LT00AB34 Henkilöverotus 5
LT00AB35 Työoikeuden syventävä osaaminen 5
LTKV24KM-1037
Taloushallinnon asiantuntijaopinnot

(Valitaan (kpl): 0)

0
LT00DT84 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
LT00DT86 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
LT00DT87 Tilintarkastus 5
LT00DT88 Ympäristölaskenta 5
LTKV24KM-1038
Luova markkinoinnin tuotanto

(Valitaan kaikki )

15
LT00DT81 Visuaalinen viestintä 5
LT00DT82 Inbound-markkinointi 5
LT00DT83 Elämyksellinen tapahtumatuotanto 5
LTKV24KM-1039
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
Yhteensä 210 41.3 106 141 36 41.3 31 75 76 65 31 5 30.6 10.6 31 72.5 2.5 76 65 0 31 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Teknologian muutokset liiketoiminnassa
Asiakas digitaloudessa
Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena
Johtaminen digitaloudessa
IoT yritystoiminnassa
Digitaaliset liiketoimintamallit
Julkisoikeuden perusteet
Julkiset hankinnat
Yhtiöoikeus
Perhe- ja jäämistöoikeus
Asunto- ja kiinteistökaupan juridiikka
Markkinoinnin ja brändin johtaminen
Digimarkkinointi ja -myynti
Henkilökohtainen myyntityö
Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen
Palvelumuotoilu
Kansainväliset myyntineuvottelut
Kirjanpito
Talouden prosessit ja automatisointi
Yritysverotus
Kustannuslaskelmat
Yrityksen talouden analysointi
Konsernitilinpäätös
Rikosoikeus
Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano
Henkilöverotus
Työoikeuden syventävä osaaminen
Kirjanpidon erityiskysymykset
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit
Tilintarkastus
Ympäristölaskenta
Visuaalinen viestintä
Inbound-markkinointi
Elämyksellinen tapahtumatuotanto
Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Yrityksen talous
Asiakaslähtöinen markkinointi
Työvälineohjelmat
Viestintätaidot
Ideasta innovaatioon
Ammattienglanti
Talous- ja rahoitusmatematiikka
Kansantalous
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
Kauppaoikeus
Toimitusketjun hallinta
Kannattavuus ja talouden suunnittelu
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus
Ammattiruotsi
Yrityspeli
Asiakasprojekti
Opinto- ja urasuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Tutkimusmenetelmät
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Kansainvälinen liiketoiminta
Kunnallis- ja virkamiesoikeus

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LTKV24KM-1020
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
LTKV24KM-1021
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTKV24KM-1022
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
LTKV24KM-1023
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LT00EL71 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTKV24KM-1024
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki)

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTKV24KM-1025
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT59 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LTKV24KM-1026
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTKV24KM-1027
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
LTKV24KM-1028
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
LTKV24KM-1029
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTKV24KM-1030
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTKV24KM-1031
Digitaalinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

30
LT00DT62 Teknologian muutokset liiketoiminnassa 5
LT00DT63 Asiakas digitaloudessa 5
LT00DT64 Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena 5
LT00DT65 Johtaminen digitaloudessa 5
LT00DT66 IoT yritystoiminnassa 5
LT00DT67 Digitaaliset liiketoimintamallit 5
LTKV24KM-1032
Julkishallinto ja juridiikka

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB20 Julkisoikeuden perusteet 5
LT00AB21 Kunnallis- ja virkamiesoikeus 5
LT00DN66 Julkiset hankinnat 5
LT00AB23 Yhtiöoikeus 5
LT00AB24 Perhe- ja jäämistöoikeus 5
LT00AB25 Asunto- ja kiinteistökaupan juridiikka 5
LTKV24KM-1033
Myynti ja markkinointi

(Valitaan kaikki)

30
LT00DP39 Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5
LT00DP38 Digimarkkinointi ja -myynti 5
LT00CY39 Henkilökohtainen myyntityö 5
LT00CY46 Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5
LT00DP40 Palvelumuotoilu 5
LT00DP41 Kansainväliset myyntineuvottelut 5
LTKV24KM-1034
Taloushallinto

(Valitaan kaikki)

30
LT00DT74 Kirjanpito 5
LT00DT75 Talouden prosessit ja automatisointi 5
LT00AB15 Yritysverotus 5
LT00DT76 Kustannuslaskelmat 5
LT00DT77 Yrityksen talouden analysointi 5
LT00AB19 Konsernitilinpäätös 5
LTKV24KM-1035
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LTKV24KM-1036
Juridiikan syventävä osaaminen

(Valitaan kaikki)

20
LT00DT79 Rikosoikeus 5
LT00AB33 Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano 5
LT00AB34 Henkilöverotus 5
LT00AB35 Työoikeuden syventävä osaaminen 5
LTKV24KM-1037
Taloushallinnon asiantuntijaopinnot

(Valitaan (kpl): 0)

0
LT00DT84 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
LT00DT86 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
LT00DT87 Tilintarkastus 5
LT00DT88 Ympäristölaskenta 5
LTKV24KM-1038
Luova markkinoinnin tuotanto

(Valitaan kaikki)

15
LT00DT81 Visuaalinen viestintä 5
LT00DT82 Inbound-markkinointi 5
LT00DT83 Elämyksellinen tapahtumatuotanto 5
LTKV24KM-1039
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15