Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka, monimuoto: TTMI23KM

Tunnus: TTMI23KM

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
TTMI23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

195
TTMI23KM-1002
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun

(Valitaan kaikki )

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
TT00ED18 Digitaidot 5
TT00BA25 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
TT00ED22 LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
TTMI23KM-1003
Talotekniset työkalut tutuksi

(Valitaan kaikki )

25
TT00BA27 Termofysiikka 5
TT00ED19 Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TT00ER22 Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät 5
TT00BA30 LVI-mitoituksen perusteet 5
TTMI23KM-1004
Järjestelmäosaaminen haltuun

(Valitaan kaikki )

15
TT00ER23 Lämmitysjärjestelmät ja -tehontarve 5
TT00BA32 Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
TT00BE66 Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
TTMI23KM-1005
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
TT00BA38 Fysiikan syventävät opinnot 5
TTMI23KM-1006
Järjestelmäosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki )

15
TT00ER24 Ilmastointijärjestelmien prosessit 5
TT00BA33 Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
TT00ER25 Jäähdytystekniikka 5
TTMI23KM-1007
Laskentaosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki )

10
TT00BA36 Talous- ja tilastomatematiikka 5
TT00BE71 Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5
TTMI23KM-1008
Talotekniikan projektitoimisto

(Valitaan kaikki )

15
MT00AA57 Projektiosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TTMI23KM-1009
Ilmastoinnin mitoitus ja automaation perusteet

(Valitaan kaikki )

15
TT00ER26 Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 5
TT00BA40 Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TTMI23KM-1010
Talotekninen suunnittelu ja energiatehokkuus

(Valitaan kaikki )

15
TT00BA41 LVI-suunnittelun perusteet 5
TT00BA43 Energialaskenta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TTMI23KM-1011
Energiantuotanto ja taloautomaatio

(Valitaan kaikki )

15
TT00BE70 LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5
TT00BE72 Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5
TT00ER27 Lämmöntuotanto 5
TTMI23KM-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

15
TT00BE67 Perusharjoittelu 15
TTMI23KM-1013
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TTMI23KM-1014
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
TTMI23KM-1015
Kestävä kehitys rakentamisessa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER28 Vähähiilisyys rakentamisessa 5
TT00ER29 Elinkaariosaaminen talotekniikassa 5
TT00ER30 Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta 5
TTMI23KM-1016
Suunnittelu- ja energiatehokkuusosaamisen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER31 Tietomallinnuksen perusteet 5
TT00BE73 LVI- ja automaatiosuunnittelu 5
TT00ER32 Energiatehokkuus ja sisäilmasto korjausrakentamisessa 5
TTMI23KM-1017
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

15
TT00DA82 Syventävä harjoittelu 15
TTMI23KM-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 26.3 66 87.5 50 10 26.3 25 41 26.3 61.3 25 25 10 13.1 13.1 25 20.5 20.5 26.3 30.6 30.6 25 12.5 12.5 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu

Ei liitettyjä opintojaksoja

Opinnäytetyö

Ei liitettyjä opintojaksoja

Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia
Digitaidot
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
LVI- ja rakennustekniikan perusteet
Termofysiikka
Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet
Insinöörin matematiikka 1
Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät
LVI-mitoituksen perusteet
Lämmitysjärjestelmät ja -tehontarve
Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit
Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus
Ammattienglanti
Insinöörin matematiikka 2
Fysiikan syventävät opinnot
Ilmastointijärjestelmien prosessit
Lämmitysjärjestelmien mitoitus
Jäähdytystekniikka
Talous- ja tilastomatematiikka
Projektinhallinta ja tarjouslaskenta
Projektiosaaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Viestintätaidot
Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet
Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka
Ammattiruotsi
LVI-suunnittelun perusteet
Energialaskenta
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt
Kiinteistö- ja LVI-automaatio
Lämmöntuotanto
Perusharjoittelu
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Vähähiilisyys rakentamisessa
Elinkaariosaaminen talotekniikassa
Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta
Tietomallinnuksen perusteet
LVI- ja automaatiosuunnittelu
Energiatehokkuus ja sisäilmasto korjausrakentamisessa
Syventävä harjoittelu

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TTMI23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

195
TTMI23KM-1002
Talotekniikan insinööriopintojen alkuun

(Valitaan kaikki)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
TT00ED18 Digitaidot 5
TT00BA25 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 5
TT00ED22 LVI- ja rakennustekniikan perusteet 5
TTMI23KM-1003
Talotekniset työkalut tutuksi

(Valitaan kaikki)

25
TT00BA27 Termofysiikka 5
TT00ED19 Tekninen piirtäminen ja CAD-perusteet 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TT00ER22 Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät 5
TT00BA30 LVI-mitoituksen perusteet 5
TTMI23KM-1004
Järjestelmäosaaminen haltuun

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER23 Lämmitysjärjestelmät ja -tehontarve 5
TT00BA32 Termodynamiikka, virtauskoneet ja lämpövoimaprosessit 5
TT00BE66 Vesi- ja viemärijärjestelmien mitoitus 5
TTMI23KM-1005
Valmiuksia insinöörinä toimimiseen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
TT00BA38 Fysiikan syventävät opinnot 5
TTMI23KM-1006
Järjestelmäosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER24 Ilmastointijärjestelmien prosessit 5
TT00BA33 Lämmitysjärjestelmien mitoitus 5
TT00ER25 Jäähdytystekniikka 5
TTMI23KM-1007
Laskentaosaamisen syventäminen

(Valitaan kaikki)

10
TT00BA36 Talous- ja tilastomatematiikka 5
TT00BE71 Projektinhallinta ja tarjouslaskenta 5
TTMI23KM-1008
Talotekniikan projektitoimisto

(Valitaan kaikki)

15
MT00AA57 Projektiosaaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TTMI23KM-1009
Ilmastoinnin mitoitus ja automaation perusteet

(Valitaan kaikki)

15
TT00ER26 Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 5
TT00BA40 Ilmastointijärjestelmien mitoitus ja äänitekniikka 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TTMI23KM-1010
Talotekninen suunnittelu ja energiatehokkuus

(Valitaan kaikki)

15
TT00BA41 LVI-suunnittelun perusteet 5
TT00BA43 Energialaskenta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
TTMI23KM-1011
Energiantuotanto ja taloautomaatio

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE70 LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5
TT00BE72 Kiinteistö- ja LVI-automaatio 5
TT00ER27 Lämmöntuotanto 5
TTMI23KM-1012
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00BE67 Perusharjoittelu 15
TTMI23KM-1013
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TTMI23KM-1014
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
TTMI23KM-1015
Kestävä kehitys rakentamisessa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER28 Vähähiilisyys rakentamisessa 5
TT00ER29 Elinkaariosaaminen talotekniikassa 5
TT00ER30 Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta 5
TTMI23KM-1016
Suunnittelu- ja energiatehokkuusosaamisen syventäminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TT00ER31 Tietomallinnuksen perusteet 5
TT00BE73 LVI- ja automaatiosuunnittelu 5
TT00ER32 Energiatehokkuus ja sisäilmasto korjausrakentamisessa 5
TTMI23KM-1017
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
TT00DA82 Syventävä harjoittelu 15
TTMI23KM-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15