Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka, monimuotototeutus: LOKT22SM

Tunnus: LOKT22SM

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
LOKT22SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

165
LOKT22SM-1002
Viestintä

(Valitaan kaikki )

20
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LO00DZ72 Työvälineohjelmat 1 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
LOKT22SM-1003
Liiketoiminnan perusteet

(Valitaan kaikki )

15
LL00CP46 Yritystoiminnan perusteet 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LL00CP48 Logistiikan perusteet 5
LOKT22SM-1004
Tulologistiikka

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB47 Hankinta 5
LO00DZ73 Kuljetukset ja huolinta 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
LOKT22SM-1005
Syventävä liikeviestintä

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB48 Neuvottelu- ja esiintymistaidot 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LO00EB49 Työvälineohjelmat 2 5
LOKT22SM-1006
Logistiikan luonnontieteet ja juridiikka

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB50 Logistiikan kemia ja fysiikka 5
LL00CP64 Logistiikan juridiikka 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
LOKT22SM-1007
Tuotanto- ja lähtölogistiikka

(Valitaan kaikki )

15
LO00DZ75 Varastointi 5
LO00DZ76 Tuotanto- ja sisälogistiikka 5
LO00DZ77 Jakelu 5
LOKT22SM-1008
Liiketoiminnan johtaminen

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB54 Projekti- ja prosessijohtaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LO00EN59 Logistiikan insinöörifysiikka 5
LOKT22SM-1009
Toimitusketjujen johtaminen

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB56 Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus 5
LO00EB57 Johtamisjärjestelmät 5
LO00CP85 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
LOKT22SM-1010
Turvallisuus

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB60 Vaarallisten aineiden kuljetus 5
LO00EB58 Työturvallisuus 5
LO00EB59 Toimitusketjujen turvallisuus 5
LOKT22SM-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

10
LO00CP91 Harjoittelu 1 10
LOKT22SM-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LOKT22SM-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
LOKT22SM-1014
Liiketoiminnan kannattavuus

(Valitaan kaikki )

15
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LL00CU27 Johdon laskentatoimi 5
LO00CP82 Tilasto- ja talousmatematiikka 5
LOKT22SM-1015
Teknologiaosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB61 Automaatio 5
LO00EB62 Robotiikka 5
LO00CP84 Pakkaukset ja kuljettimet 5
LOKT22SM-1016
Muu syventävä osaaminen

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB63 Merikuljetukset ja satamatoiminnot 5
LO00CP94 Logistiikan ohjaus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LOKT22SM-1021
Syventävä harjoittelu

(Valitaan kaikki )

20
LO00DI15 Harjoittelu 2 10
LO00DI16 Harjoittelu 3 10
LOKT22SM-1023
Englanninkieliset lähiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LOKT22SM-1017
Digitalisaatio

(Valitaan kaikki )

20
LO00EB64 Intelligent logistics 5
LO00EB65 Logistics services design 5
LO00EB66 E-Business 5
KY00DS49 Suomi 1 5
LOKT22SM-1018
Myynnin ja toimintojen suunnittelu

(Valitaan kaikki )

15
LO00CW28 Toiminnanohjaus 5
LO00CW31 Projektijohtaminen 5
LO00EB67 Planning of international supply chains 5
LOKT22SM-1019
Kansainväliset toimitusketjut

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB68 Leadership in international business 5
LO00EB69 Kansainvälinen markkinointi 5
LO00CW29 Logistics project 5
LOKT22SM-1020
Toimitusketjujen työkalut ja innovaatiot

(Valitaan kaikki )

15
LO00EB70 Tekoäly 5
LO00CP85 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
LL00CP70 Toimitusketjun innovaatiot 5
LOKT22SM-1022
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 72 72 136 15 32 40 32 40 66 70 15 0 32 27.5 12.5 32 25 15 66 60 10 15 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Yrityksen talous
Johdon laskentatoimi
Tilasto- ja talousmatematiikka
Automaatio
Robotiikka
Pakkaukset ja kuljettimet
Merikuljetukset ja satamatoiminnot
Logistiikan ohjaus
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Intelligent logistics
Logistics services design
E-Business
Suomi 1
Toiminnanohjaus
Projektijohtaminen
Planning of international supply chains
Leadership in international business
Kansainvälinen markkinointi
Logistics project
Tekoäly
Toiminnanohjausjärjestelmät
Toimitusketjun innovaatiot
Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Viestintätaidot
Ammattienglanti
Työvälineohjelmat 1
Opinto- ja urasuunnittelu
Yritystoiminnan perusteet
Asiakaslähtöinen markkinointi
Logistiikan perusteet
Hankinta
Kuljetukset ja huolinta
Insinöörin matematiikka 1
Neuvottelu- ja esiintymistaidot
Ammattiruotsi
Työvälineohjelmat 2
Logistiikan kemia ja fysiikka
Logistiikan juridiikka
Insinöörin matematiikka 2
Varastointi
Tuotanto- ja sisälogistiikka
Jakelu
Projekti- ja prosessijohtaminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus
Johtamisjärjestelmät
Toiminnanohjausjärjestelmät
Vaarallisten aineiden kuljetus
Työturvallisuus
Toimitusketjujen turvallisuus
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Logistiikan insinöörifysiikka

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LOKT22SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

165
LOKT22SM-1002
Viestintä

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LO00DZ72 Työvälineohjelmat 1 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
LOKT22SM-1003
Liiketoiminnan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
LL00CP46 Yritystoiminnan perusteet 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LL00CP48 Logistiikan perusteet 5
LOKT22SM-1004
Tulologistiikka

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB47 Hankinta 5
LO00DZ73 Kuljetukset ja huolinta 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
LOKT22SM-1005
Syventävä liikeviestintä

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB48 Neuvottelu- ja esiintymistaidot 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LO00EB49 Työvälineohjelmat 2 5
LOKT22SM-1006
Logistiikan luonnontieteet ja juridiikka

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB50 Logistiikan kemia ja fysiikka 5
LL00CP64 Logistiikan juridiikka 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
LOKT22SM-1007
Tuotanto- ja lähtölogistiikka

(Valitaan kaikki)

15
LO00DZ75 Varastointi 5
LO00DZ76 Tuotanto- ja sisälogistiikka 5
LO00DZ77 Jakelu 5
LOKT22SM-1008
Liiketoiminnan johtaminen

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB54 Projekti- ja prosessijohtaminen 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
LO00EN59 Logistiikan insinöörifysiikka 5
LOKT22SM-1009
Toimitusketjujen johtaminen

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB56 Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus 5
LO00EB57 Johtamisjärjestelmät 5
LO00CP85 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
LOKT22SM-1010
Turvallisuus

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB60 Vaarallisten aineiden kuljetus 5
LO00EB58 Työturvallisuus 5
LO00EB59 Toimitusketjujen turvallisuus 5
LOKT22SM-1011
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
LO00CP91 Harjoittelu 1 10
LOKT22SM-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LOKT22SM-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
LOKT22SM-1014
Liiketoiminnan kannattavuus

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LL00CU27 Johdon laskentatoimi 5
LO00CP82 Tilasto- ja talousmatematiikka 5
LOKT22SM-1015
Teknologiaosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB61 Automaatio 5
LO00EB62 Robotiikka 5
LO00CP84 Pakkaukset ja kuljettimet 5
LOKT22SM-1016
Muu syventävä osaaminen

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB63 Merikuljetukset ja satamatoiminnot 5
LO00CP94 Logistiikan ohjaus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LOKT22SM-1021
Syventävä harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
LO00DI15 Harjoittelu 2 10
LO00DI16 Harjoittelu 3 10
LOKT22SM-1023
Englanninkieliset lähiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LOKT22SM-1017
Digitalisaatio

(Valitaan kaikki)

20
LO00EB64 Intelligent logistics 5
LO00EB65 Logistics services design 5
LO00EB66 E-Business 5
KY00DS49 Suomi 1 5
LOKT22SM-1018
Myynnin ja toimintojen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
LO00CW28 Toiminnanohjaus 5
LO00CW31 Projektijohtaminen 5
LO00EB67 Planning of international supply chains 5
LOKT22SM-1019
Kansainväliset toimitusketjut

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB68 Leadership in international business 5
LO00EB69 Kansainvälinen markkinointi 5
LO00CW29 Logistics project 5
LOKT22SM-1020
Toimitusketjujen työkalut ja innovaatiot

(Valitaan kaikki)

15
LO00EB70 Tekoäly 5
LO00CP85 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
LL00CP70 Toimitusketjun innovaatiot 5
LOKT22SM-1022
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15