Siirry suoraan sisältöön

Kansansairauksien ehkäisy ja hoitoLaajuus (5 op)

Tunnus: AV00DM93

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet yleisimmät kansansairaudet, niiden riskitekijät, ehkäisyn ja hoitomuodot.
• Osaat ohjata asiakasta ehkäisemään kansantauteja.
• Osaat ohjata asiakasta saavuttamaan hyvän hoitotasapainon ravitsemuksen, liikunnan ja levon avulla?
• Tunnet kansantautien yleisimmät lääkitykset ja osaat ohjata asiakasta lääkehoidossa.
• Osaat hyödyntää teknologiaa asiakkaan omahoidon tukemisessa.

Sisältö

Sisältö:
• Mitkä ovat yleisimmät kansansairaudet, niiden riskitekijät, ehkäisy ja käypähoito?
• Miten ohjaat asiakasta ehkäisemään kansantauteja?
• Miten ohjaat asiakasta saavuttamaan hyvän hoitotasapainon ravitsemuksen, liikunnan ja levon avulla?
• Miten ohjaat asiakasta kansantautien lääkehoidossa?
• Miten huomioit päihteidenkäytön osana kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä miten annat päihteiden käyttöön liittyvää ohjausta kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa?
• Miten huomioit asiakkaan sosiaalisen aktiivisuuden ja ympäristön kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa?
• Miten hyödynnät teknologiaa asiakkaan omahoidon tukemisessa?

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

01.05.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Muhonen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Tunnet yleisimmät kansansairaudet, niiden riskitekijät, ehkäisyn ja hoitomuodot.
• Osaat ohjata asiakasta ehkäisemään kansantauteja.
• Osaat ohjata asiakasta saavuttamaan hyvän hoitotasapainon ravitsemuksen, liikunnan ja levon avulla?
• Tunnet kansantautien yleisimmät lääkitykset ja osaat ohjata asiakasta lääkehoidossa.
• Osaat hyödyntää teknologiaa asiakkaan omahoidon tukemisessa.

Sisältö

Sisältö:
• Mitkä ovat yleisimmät kansansairaudet, niiden riskitekijät, ehkäisy ja käypähoito?
• Miten ohjaat asiakasta ehkäisemään kansantauteja?
• Miten ohjaat asiakasta saavuttamaan hyvän hoitotasapainon ravitsemuksen, liikunnan ja levon avulla?
• Miten ohjaat asiakasta kansantautien lääkehoidossa?
• Miten huomioit päihteidenkäytön osana kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä miten annat päihteiden käyttöön liittyvää ohjausta kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa?
• Miten huomioit asiakkaan sosiaalisen aktiivisuuden ja ympäristön kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa?
• Miten hyödynnät teknologiaa asiakkaan omahoidon tukemisessa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan erikseen kurssin Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot 5op

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää Learntentin ja arvioitavia oppimistehtäviä, joista erilliset ohjeet kurssin Learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1 op. = 27h, yhteensä 5op x 27h =135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös Campusonlinessa. Campusonline -opiskelijat aloittavat opintojaksolla 1.5.2021.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi:
Arviointikriteereiden taso H3 osaaminen valmistumisvaiheessa:

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa

e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Ajoitus

01.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Muhonen
 • Pirjo Heimo
Vastuuhenkilö

Pirjo Heimo

Tavoitteet

Tunnet yleisimmät kansansairaudet, niiden riskitekijät, ehkäisyn ja hoitomuodot.
• Osaat ohjata asiakasta ehkäisemään kansantauteja.
• Osaat ohjata asiakasta saavuttamaan hyvän hoitotasapainon ravitsemuksen, liikunnan ja levon avulla?
• Tunnet kansantautien yleisimmät lääkitykset ja osaat ohjata asiakasta lääkehoidossa.
• Osaat hyödyntää teknologiaa asiakkaan omahoidon tukemisessa.

Sisältö

Sisältö:
• Mitkä ovat yleisimmät kansansairaudet, niiden riskitekijät, ehkäisy ja käypähoito?
• Miten ohjaat asiakasta ehkäisemään kansantauteja?
• Miten ohjaat asiakasta saavuttamaan hyvän hoitotasapainon ravitsemuksen, liikunnan ja levon avulla?
• Miten ohjaat asiakasta kansantautien lääkehoidossa?
• Miten huomioit päihteidenkäytön osana kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä miten annat päihteiden käyttöön liittyvää ohjausta kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa?
• Miten huomioit asiakkaan sosiaalisen aktiivisuuden ja ympäristön kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa?
• Miten hyödynnät teknologiaa asiakkaan omahoidon tukemisessa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan erikseen kurssin Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot 5op

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää Learntentin ja arvioitavia oppimistehtäviä, joista erilliset ohjeet kurssin Learn alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1 op. = 27h, yhteensä 5op x 27h =135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla myös Campusonlinessa. Campusonline -opiskelijat aloittavat opintojaksolla 1.5.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi:
Arviointikriteereiden taso H3 osaaminen valmistumisvaiheessa:

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
d. arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa

e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
f. edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa