Siirry suoraan sisältöön

Grafis-kaavoitus, jatkokurssiLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EA64

Laajuus

5 op

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 23

Tutkinto-ohjelma
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Seija Kiuru-Lavaste

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali, tutoriaalit ja opettajan kokoama ja jakama materiaali, myös opiskelijat voivat jakaa aktiivisesti opiskelumateriaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Mahdollisesta yksilöllisestä oppimisväylästä tulee neuvotella opettajien kanssa.

Opiskelua on mahdollista suorittaa joustavasti kolme eri oppimisväylää:
- Työviikkopohjainen oppimisväylä
- Opintoja nopeuttava oppimisväylä
- Työhön integroitu oppimisväylä
Lisätietoja: https://ksamk.sharepoint.com/sites/Opiskelu/SitePages/Opinnot.aspx

Oppimisväylistä keskustellaan ovan kanssa Hops-keskusteluissa ja sovitaan lopullisesti opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö määrittyy kurssin kuluessa

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien aikataulu määritellään tarkemmin opintojakson alkaessa.
Toteutettavat kaavat yhdistetään opiskelijoiden mallistoihin, joten opintojakso palvelee suoraan malliston toteutusta.Jostakin mallista toteutetaan myös 3D kaava.

Kansainvälinen yhteistyö

Kaikki oppimateriaali on joko englannin tai saksan kielellä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhtä opintopistettä kohden on 27 tuntia
5 op x 27 t on yhteensä 135 tuntia, jota kontaktiopetusta on 70 t ja loppu itsenäistä työskentelyä

Toteutuksen osien kuvaus

Kaavoitusohjelmaa ja aihetta kerrataan aluksi ja sitten kuositellaan eli muokataan mallin mukaiseksi joitakin vaatemalle yhdessä. Tämän jälkeen kukin lähtee työskentelemään oman mallistonsa vaatteiden vaavoituksen parissa opettajan ohjauksessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkokurssin aikana on tarkoitus valmistaa sunnitellun malliston vaatteisiin kaavoja, joten se helpottaa malliston toteutusta ja kaavoituksen ohjelmien osaaminen syventyy entisestään.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien toteutuksen arviointi
Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

21.09.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
Opettaja
 • Seija Kiuru-Lavaste
Vastuuhenkilö

Seija Kiuru-Lavaste

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Arviointiasteikko

1-5