Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sosionomeilleLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EP24

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla kehität omaa varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista perehtymällä tutkimiseen, liikkumiseen sekä taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä. Oletuksena on, että olet jo aiemmissa opinnoissasi perehtynyt yleisellä tasolla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan sekä lasten osallisuuteen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena tällä opintojaksolla on, että opintojakson päättyessä:
• Tiedät tutkimisen, liikkumisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisun pedagogiset lähtökohdat varhaiskasvatuksessa ja osaat tarkastella niitä sekä varhaiskasvatusikäisen lapsen oppimisen välineenä että opettelun kohteena.
• Osaat ohjata varhaiskasvatusikäisiä lapsia tutkimiseen, liikkumiseen sekä taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun liittyvien toiminnallisten ja luovuutta edistävien työtapojen kokeilussa ja käytössä.
• Osaat hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa.

Sisältö

• Mitkä ovat tutkivan oppimisen pedagogiset lähtökohdat varhaiskasvatuksessa?
• Mitkä ovat liikuntakasvatuksen pedagogiset lähtökohdat varhaiskasvatuksessa? Miten liikuntaa voidaan hyödyntää oppimisen välineenä ja mitä se tarkoittaa oppimisen kohteena?
• Mitkä ovat taide- ja ilmaisukasvatuksen pedagogiset lähtökohdat varhaiskasvatuksessa? Miten mitä voidaan hyödyntää oppimisen välineenä ja mitä ne tarkoittavat oppimisen kohteena?
• Miten tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään pedagogiikan välineinä varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa?