Siirry suoraan sisältöön

Päivystys- ja tehohoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV12

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa.
Osaat kohdata, tukea ja ohjata kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä.
Osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi.
Tiedät terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivystys- ja tehohoitotyössä.

Sisältö

Miten toteutat eri-ikäisen akuutisti sairaan, korkean riskin potilaan hoitotyön prosessia?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa?
Miten kohtaat, tuet ja ohjaat kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa?
Miten työskentelet monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Miten osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä?
Mitä terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on päivystys- ja tehohoitotyössä?

Esitietovaatimukset

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II
Kliininen harjoittelu I ja Kliininen harjottelu II

Oppimateriaalit

Täydentävä kliininen harjoittelu 15 op

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
 • E-kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Tiia Laukkanen

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa.
Osaat kohdata, tukea ja ohjata kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä.
Osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi.
Tiedät terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivystys- ja tehohoitotyössä.

Sisältö

Miten toteutat eri-ikäisen akuutisti sairaan, korkean riskin potilaan hoitotyön prosessia?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa?
Miten kohtaat, tuet ja ohjaat kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa?
Miten työskentelet monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Miten osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä?
Mitä terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on päivystys- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu osaksi hoitotyön opiskelijoiden täydentäviä opintoja.
Päivystys- ja tehohoitotyön opintojen 5op opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla osaamista vahvistavia testejä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä/hylätty.
Examissa lopputentti (numeraalinen arviointi), ajankohdat ilmoitetaan Learnissa opintojakson alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopinnot verkossa 5 op = 135 h, mutta opiskelija voi vaikuttaa omaan työmääräänsä, koska opintojaksolla voi opiskella omalla tahdillaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Hengitysvajauspotilaan hoitotyö päivystyksessä ja teho-osastolla
1. Anatomia / fysiologia, hengitysvajauksen syyt
2. Hengitysvajauspotilaan vastaanotto ja hoito päivystyksessä
3. Hengitysvajauspotilaan hoito teho-osastolla
4. Hengitysvajauspotilaan komplikaatiot
5. Teknologia teho-osastolla
6. Intuboidun ja sedatoidun potilaan siirto

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat Tiia Laukkanen ja Marko Issakainen. Sähköposti etunimi.sukunimi@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalle osoitettujen oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Exam-tentti T1-K5.

Esitietovaatimukset

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II
Kliininen harjoittelu I ja Kliininen harjottelu II

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
 • E-kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marko Issakainen
 • Tiia Laukkanen
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa.
Osaat kohdata, tukea ja ohjata kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä.
Osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi.
Tiedät terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivystys- ja tehohoitotyössä.

Sisältö

Miten toteutat eri-ikäisen akuutisti sairaan, korkean riskin potilaan hoitotyön prosessia?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa?
Miten kohtaat, tuet ja ohjaat kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa?
Miten työskentelet monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Miten osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä?
Mitä terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on päivystys- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu osaksi hoitotyön opiskelijoiden täydentäviä opintoja.
Päivystys- ja tehohoitotyön opintojen 5op opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla osaamista vahvistavia testejä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä/hylätty.
Examissa lopputentti (numeraalinen arviointi), ajankohdat ilmoitetaan Learnissa opintojakson alkaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopinnot verkossa 5 op = 135 h, mutta opiskelija voi vaikuttaa omaan työmääräänsä, koska opintojaksolla voi opiskella omalla tahdillaan.

Toteutuksen osien kuvaus

Hengitysvajauspotilaan hoitotyö päivystyksessä ja teho-osastolla
1. Anatomia / fysiologia, hengitysvajauksen syyt
2. Hengitysvajauspotilaan vastaanotto ja hoito päivystyksessä
3. Hengitysvajauspotilaan hoito teho-osastolla
4. Hengitysvajauspotilaan komplikaatiot
5. Teknologia teho-osastolla
6. Intuboidun ja sedatoidun potilaan siirto

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalle osoitettujen oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Exam-tentti T1-K5.

Esitietovaatimukset

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II
Kliininen harjoittelu I ja Kliininen harjottelu II

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Terhi Hede
 • Leila Sikanen
 • Marko Issakainen
 • Miia Myllymäki
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuopettaja

Miia Myllymäki

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa.
Osaat kohdata, tukea ja ohjata kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä.
Osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi.
Tiedät terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivystys- ja tehohoitotyössä.

Sisältö

Miten toteutat eri-ikäisen akuutisti sairaan, korkean riskin potilaan hoitotyön prosessia?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa?
Miten kohtaat, tuet ja ohjaat kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa?
Miten työskentelet monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Miten osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä?
Mitä terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on päivystys- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu osaksi hoitotyön opiskelijoiden täydentäviä opintoja.
Päivystys- ja tehohoitotyön opintojen 5op opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Opintojakso ei sisällä lähiopetusta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään käytännön työelämän case-esimerkkejä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso koostuu osakokeista, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopinnot verkossa 5op = 5x27h, yht. 135h, sisältää verkko-opiskelun.

Toteutuksen osien kuvaus

Hengitysvajauspotilaan hoitotyö päivystyksessä ja teho-osastolla
1. Anatomia / fysiologia, hengitysvajauksen syyt
2. Hengitysvajauspotilaan vastaanotto ja hoito päivystyksessä
3. Hengitysvajauspotilaan hoito teho-osastolla
4. Hengitysvajauspotilaan komplikaatiot
5. Teknologia teho-osastolla
6. Hengitysvajauspotilaan siirto toiseen sairaalaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalle osoitettujen oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Arviointi hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Esitietovaatimukset

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II
Kliininen harjoittelu I ja Kliininen harjottelu II

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
 • Terhi Hede
 • Marko Issakainen
 • Miia Myllymäki
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuopettaja

Miia Myllymäki

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa.
Osaat kohdata, tukea ja ohjata kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä.
Osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi.
Tiedät terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivystys- ja tehohoitotyössä.

Sisältö

Miten toteutat eri-ikäisen akuutisti sairaan, korkean riskin potilaan hoitotyön prosessia?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa?
Miten kohtaat, tuet ja ohjaat kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa?
Miten työskentelet monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Miten osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä?
Mitä terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on päivystys- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu hoitotyön opiskelijoiden syventäviin opintoihin.
Päivystys- ja tehohoitotyön opintojen 5op opiskelu tapahtuu verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso koostuu osakokeista ja/tai tehtävistä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopinnot verkossa 5op = 5x27h sisältää verkko-opiskelun.

Toteutuksen osien kuvaus

Hengitysvajauspotilaan hoitotyö päivystyksessä ja teho-osastolla
1. Anatomia / fysiologia, hengitysvajauksen syyt
2. Hengitysvajauspotilaan vastaanotto ja hoito päivystyksessä
3. Hengitysvajauspotilaan hoito teho-osastolla
4. Hengitysvajauspotilaan komplikaatiot
5. Teknologia teho-osastolla
6. Hengitysvajauspotilaan siirto toiseen sairaalaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalle osoitettujen oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Arviointi hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Esitietovaatimukset

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II
Kliininen harjoittelu I ja Kliininen harjottelu II

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
 • Terhi Hede
 • Marko Issakainen
 • Tiia Laukkanen
 • Miia Myllymäki
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuopettaja

Terhi Hede

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa.
Osaat kohdata, tukea ja ohjata kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä.
Osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi.
Tiedät terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivystys- ja tehohoitotyössä.

Sisältö

Miten toteutat eri-ikäisen akuutisti sairaan, korkean riskin potilaan hoitotyön prosessia?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana akuuttihoidossa olevan potilaan kokonaishoitoa?
Miten kohtaat, tuet ja ohjaat kriisissä olevaa potilasta ja hänen läheisiään hoitopolun eri vaiheissa?
Miten työskentelet monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Miten osoitat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa päivystys- ja tehohoitotyössä?
Mitä terveysteknologian tarjoamia mahdollisuuksia on päivystys- ja tehohoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on tarkoitettu hoitotyön opiskelijoiden syventäviin opintoihin.
Päivystys- ja tehohoitotyön opintojen 5op opiskelu tapahtuu verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso koostuu osakokeista ja/tai tehtävistä, jotka arvioidaan hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopinnot verkossa 5op = 5x27h sisältää verkko-opiskelun.

Toteutuksen osien kuvaus

Hengitysvajauspotilaan hoitotyö päivystyksessä ja teho-osastolla
1. Anatomia / fysiologia, hengitysvajauksen syyt
2. Hengitysvajauspotilaan vastaanotto ja hoito päivystyksessä
3. Hengitysvajauspotilaan hoito teho-osastolla
4. Hengitysvajauspotilaan komplikaatiot
5. Teknologia teho-osastolla
6. Hengitysvajauspotilaan siirto toiseen sairaalaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalle osoitettujen oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Arviointi hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Esitietovaatimukset

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II
Kliininen harjoittelu I ja Kliininen harjottelu II