Siirry suoraan sisältöön

Nuorten mielenterveys -ja päihdetyöLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV18

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?
Mitä sisältää nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito?
Miten syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä?
Mitä yhteiskunnallisia keinoja, verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä?
Miten nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja hyvinvointisuunnitelmia hyödynnetään nuorten hyvinvointityön kehittämisessä?
Mitä pitää sisällään nuoret lastensuojelun asiakkaana?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 29.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Niina Luukkonen

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?
Mitä sisältää nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito?
Miten syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä?
Mitä yhteiskunnallisia keinoja, verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä?
Miten nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja hyvinvointisuunnitelmia hyödynnetään nuorten hyvinvointityön kehittämisessä?
Mitä pitää sisällään nuoret lastensuojelun asiakkaana?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso tehdään verkkossa itsenäisesti itselle sopivana ajankohtana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole mahdollisuutta TKI:n tai työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla opiskeluaika on 3 kuukautta opintojen aloittamisesta, jonka aikana voit suorittaa opintoja omaan tahtiisi.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
Opintojakson suoritettuasi sinä:
•Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
•Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä
•Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin

Sisältö
• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
• Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
• Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
. Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
• Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
• Nuoret lastensuojelun asiakkaana
• Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• NUOREN PSYYKKINEN KEHITYS -Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
• NUORTEN MIELENTERVEYS- PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSHÄIRIÖIDEN ENNALTAEHKÄISY, TUNNISTAMINEN JA HOITO- 2 kpl Mindmap-tehtäviä, verkkokeskustelu ja tentti
• AMMATTILAISENA NUORTA AUTTAMASSA – verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Niina Luukkonen

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?
Mitä sisältää nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito?
Miten syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä?
Mitä yhteiskunnallisia keinoja, verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä?
Miten nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja hyvinvointisuunnitelmia hyödynnetään nuorten hyvinvointityön kehittämisessä?
Mitä pitää sisällään nuoret lastensuojelun asiakkaana?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso tehdään verkkossa itsenäisesti itselle sopivana ajankohtana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole mahdollisuutta TKI:n tai työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla opiskeluaika on 3 kuukautta opintojen aloittamisesta, jonka aikana voit suorittaa opintoja omaan tahtiisi.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
Opintojakson suoritettuasi sinä:
•Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
•Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä
•Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin

Sisältö
• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
• Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
• Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
. Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
• Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
• Nuoret lastensuojelun asiakkaana
• Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• NUOREN PSYYKKINEN KEHITYS -Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
• NUORTEN MIELENTERVEYS- PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSHÄIRIÖIDEN ENNALTAEHKÄISY, TUNNISTAMINEN JA HOITO- 2 kpl Mindmap-tehtäviä, verkkokeskustelu ja tentti
• AMMATTILAISENA NUORTA AUTTAMASSA – verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Niina Luukkonen

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?
Mitä sisältää nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito?
Miten syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä?
Mitä yhteiskunnallisia keinoja, verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä?
Miten nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja hyvinvointisuunnitelmia hyödynnetään nuorten hyvinvointityön kehittämisessä?
Mitä pitää sisällään nuoret lastensuojelun asiakkaana?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso tehdään verkossa itsenäisesti itselle sopivana ajankohtana opintojakson toteutusaikana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole mahdollisuutta TKI:n tai työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla opiskeluaika on 3 kuukautta opintojen aloittamisesta, jonka aikana voit suorittaa opintoja omaan tahtiisi.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
Opintojakson suoritettuasi sinä:
•Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
•Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä
•Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin

Sisältö
• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
• Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
• Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
. Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
• Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
• Nuoret lastensuojelun asiakkaana
• Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• NUOREN PSYYKKINEN KEHITYS -Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
• NUORTEN MIELENTERVEYS- PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSHÄIRIÖIDEN ENNALTAEHKÄISY, TUNNISTAMINEN JA HOITO- 2 kpl Mindmap-tehtäviä, verkkokeskustelu ja tentti
• AMMATTILAISENA NUORTA AUTTAMASSA – verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Niina Luukkonen

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?
Mitä sisältää nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito?
Miten syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä?
Mitä yhteiskunnallisia keinoja, verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä?
Miten nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja hyvinvointisuunnitelmia hyödynnetään nuorten hyvinvointityön kehittämisessä?
Mitä pitää sisällään nuoret lastensuojelun asiakkaana?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso tehdään verkkossa itsenäisesti itselle sopivana ajankohtana
Toteutusaika 07.08.2023 - 17.11.2023.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole mahdollisuutta TKI:n tai työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla opiskeluaika on 3 kuukautta opintojen aloittamisesta, jonka aikana voit suorittaa opintoja omaan tahtiisi.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
Opintojakson suoritettuasi sinä:
•Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
•Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä
•Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin

Sisältö
• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
• Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
• Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
. Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
• Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
• Nuoret lastensuojelun asiakkaana
• Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• NUOREN PSYYKKINEN KEHITYS -Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
• NUORTEN MIELENTERVEYS- PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSHÄIRIÖIDEN ENNALTAEHKÄISY, TUNNISTAMINEN JA HOITO- 2 kpl Mindmap-tehtäviä, verkkokeskustelu ja tentti
• AMMATTILAISENA NUORTA AUTTAMASSA – verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 31.03.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Niina Luukkonen
 • Jaana Dillström
Vastuuopettaja

Niina Luukkonen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?
Mitä sisältää nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito?
Miten syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä?
Mitä yhteiskunnallisia keinoja, verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on?
Miten hyödynnät näyttöön perustuvaa toimintaa nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä?
Miten nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja hyvinvointisuunnitelmia hyödynnetään nuorten hyvinvointityön kehittämisessä?
Mitä pitää sisällään nuoret lastensuojelun asiakkaana?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso tehdään verkkossa itsenäisesti itselle sopivana ajankohtana.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole mahdollisuutta TKI:n tai työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla opiskeluaika on 3 kuukautta opintojen aloittamisesta, jonka aikana voit suorittaa opintoja omaan tahtiisi.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Suomeksi
Opintojakson suoritettuasi sinä:
•Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
•Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä
•Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin

Sisältö
• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
• Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
• Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
. Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
• Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
• Nuoret lastensuojelun asiakkaana
• Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• NUOREN PSYYKKINEN KEHITYS -Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
• NUORTEN MIELENTERVEYS- PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSHÄIRIÖIDEN ENNALTAEHKÄISY, TUNNISTAMINEN JA HOITO- 2 kpl Mindmap-tehtäviä, verkkokeskustelu ja tentti
• AMMATTILAISENA NUORTA AUTTAMASSA – verkkokeskusteluja, essee ja tentti