Siirry suoraan sisältöön

Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssäLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00EK84

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Olet syventänyt osaamistasi ihmisen elimistön normaalista / epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta.
Ymmärrät kliinisen tilan tutkimuksen tekniikoiden: inspektio, palpaatio, auskultointi, perkutointi – perusteet potilaan kokonaisvaltaisessa terveydentilan arvioinnissa sairaanhoitajan näkökulmasta itsenäisen päätöksenteon tukena.
Ymmärrät anamneesin merkityksen kliinisessä tutkimisessa.
Tunnistat joitakin epänormaaleja löydöksiä ja lääkärin konsultaatiota vaativia tilanteita.
Kykenet suorittamaan itsenäisesti potilaan kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen sairaanhoitajan osaamisalueiden kontekstissa.
Ymmärrät sairaanhoitajan ja lääkärin vastuualueiden eron potilaan terveydentilan arvioinnissa.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi elimistön normaalista/ epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta?
Mikä on anamneesin merkitys kliinisessä tutkimisessa?
Miten toteutat kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen?
• iho
• hengitys- ja verenkiertoelimistö
• vatsa
• korva, nenä ja kurkku
• silmät
• neurologia
• tuki- ja liikuntaelimistö
Mitä sisältää täysi kliininen tutkimus?
Mitkä ovat sairaanhoitajan ja lääkärin vastuualueiden ero potilaan terveydentilan arvioinnissa?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Riikonen
 • Jussi Hänninen
 • Sari Pölönen
 • Miia Myllymäki
Ryhmät
 • HYS2024-2025
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Olet syventänyt osaamistasi ihmisen elimistön normaalista / epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta.
Ymmärrät kliinisen tilan tutkimuksen tekniikoiden: inspektio, palpaatio, auskultointi, perkutointi – perusteet potilaan kokonaisvaltaisessa terveydentilan arvioinnissa sairaanhoitajan näkökulmasta itsenäisen päätöksenteon tukena.
Ymmärrät anamneesin merkityksen kliinisessä tutkimisessa.
Tunnistat joitakin epänormaaleja löydöksiä ja lääkärin konsultaatiota vaativia tilanteita.
Kykenet suorittamaan itsenäisesti potilaan kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen sairaanhoitajan osaamisalueiden kontekstissa.
Ymmärrät sairaanhoitajan ja lääkärin vastuualueiden eron potilaan terveydentilan arvioinnissa.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi elimistön normaalista/ epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta?
Mikä on anamneesin merkitys kliinisessä tutkimisessa?
Miten toteutat kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen?
• iho
• hengitys- ja verenkiertoelimistö
• vatsa
• korva, nenä ja kurkku
• silmät
• neurologia
• tuki- ja liikuntaelimistö
Mitä sisältää täysi kliininen tutkimus?
Mitkä ovat sairaanhoitajan ja lääkärin vastuualueiden ero potilaan terveydentilan arvioinnissa?

Opiskelumateriaali

anatomian kirja esim. Bjålie et. al. 2011 tai uudempi. Ihminen - fysiologia ja anatomia.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoria opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomina itsenäisinä verkko-opintoina
26.8.2024 alkaen Learnissa. Sen rungon muodostavat vuorovaikutteiset H5P-asiantuntijaluennot.

Lähiopetus (laboraatiot ja simulaatiot) omalla kampuksella työjärjestyksen mukaisesti klo 9-16:30 seuraavasti

osa 1) anamneesi, iho, hengitys, verenkierto, vatsan alue
osa 2) korva/nenä/kurkku & imusolmukkeet, silmä, neurologia, tuki- ja liikuntaelimistö
osa 3) taitonäyttö

Lähiopetukseen (1. ja 2. lähiopetuspäivä) saa tarvittaessa (esim. sairauspoissaolojen vuoksi) osallistua myös toisella kampuksella (ilmoitus opettajalle sähköpostilla), mutta taitonäyttö on lähtökohtaisesti suoritettava omalla kampuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Taitonäyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan autenttisessa hoitotyön ympäristössä hyödyntäen paikallisten PK-yritysten / voittoa tavoittelemattomien yhdistysten kumppanuutta.

Tentit ja muut määräajat

Hyväksytysti suoritetut H5P-vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
Taitonäyttö

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä
5 op =135 h opiskelijan työtä (sis. teorian, laboraatiot ja itsenäisen opiskelun)

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria learnissa 3 op

Laboraatiot 2 op kampuksittain työjärjestyksen mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

teoria ja Kotkan laboraatiot:
jussi.hanninen@xamk.fi

Mikkelin laboraatiot:
miia.myllymaki@xamk.fi
riitta.riikonen@xamk.fi

Savonlinnan laboraatiot:
sari.polonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
hyväksytyt H5P-asiantuntijaluennot
hyväksytty taitonäyttö yli 95 pistettä

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Riikonen
 • Jussi Hänninen
 • Sari Pölönen
 • Miia Myllymäki
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Olet syventänyt osaamistasi ihmisen elimistön normaalista / epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta.
Ymmärrät kliinisen tilan tutkimuksen tekniikoiden: inspektio, palpaatio, auskultointi, perkutointi – perusteet potilaan kokonaisvaltaisessa terveydentilan arvioinnissa sairaanhoitajan näkökulmasta itsenäisen päätöksenteon tukena.
Ymmärrät anamneesin merkityksen kliinisessä tutkimisessa.
Tunnistat joitakin epänormaaleja löydöksiä ja lääkärin konsultaatiota vaativia tilanteita.
Kykenet suorittamaan itsenäisesti potilaan kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen sairaanhoitajan osaamisalueiden kontekstissa.
Ymmärrät sairaanhoitajan ja lääkärin vastuualueiden eron potilaan terveydentilan arvioinnissa.

Sisältö

Miten syvennät osaamistasi elimistön normaalista/ epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta?
Mikä on anamneesin merkitys kliinisessä tutkimisessa?
Miten toteutat kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen?
• iho
• hengitys- ja verenkiertoelimistö
• vatsa
• korva, nenä ja kurkku
• silmät
• neurologia
• tuki- ja liikuntaelimistö
Mitä sisältää täysi kliininen tutkimus?
Mitkä ovat sairaanhoitajan ja lääkärin vastuualueiden ero potilaan terveydentilan arvioinnissa?

Opiskelumateriaali

anatomian kirja esim. Bjålie et. al. 2011 tai uudempi. Ihminen - fysiologia ja anatomia.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoria opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomina itsenäisinä verkko-opintoina
4.3.2024 alkaen Learnissa. Sen rungon muodostavat vuorovaikutteiset H5P-asiantuntijaluennot.

Lähiopetus (laboraatiot ja simulaatiot) omalla kampuksella työjärjestyksen mukaisesti klo 9-16:30 seuraavasti

osa 1) anamneesi, iho, hengitys, verenkierto, vatsan alue
osa 2) korva/nenä/kurkku & imusolmukkeet, silmä, neurologia, tuki- ja liikuntaelimistö
osa 3) taitonäyttö

Lähiopetukseen (1. ja 2. lähiopetuspäivä) saa tarvittaessa (esim. sairauspoissaolot) osallistua myös toisella kampuksella (ilmoitus opettajalle sähköpostilla), mutta taitonäyttö on lähtökohtaisesti suoritettava omalla kampuksella.

TKI ja työelämäyhteistyö

Taitonäyttö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan autenttisessa hoitotyön ympäristössä hyödyntäen paikallisten PK-yritysten / voittoa tavoittelemattomien yhdistysten kumppanuutta.

Tentit ja muut määräajat

Hyväksytysti suoritetut H5P-vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot
Taitonäyttö

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä
5 op =135 h opiskelijan työtä (sis. teorian, laboraatiot ja itsenäisen opiskelun)

Toteutuksen osien kuvaus

Teoria learn-alustalla 3 op

Laboraatiot 2 op kampuksittain

Lisätietoja opiskelijoille

Teoria ja Kotkan laboraatiot:
jussi.hanninen@xamk.fi

Mikkelin laboraatiot:
miia.myllymaki@xamk.fi
riitta.riikonen@xamk.fi

Savonlinnan laboraatiot:
sari.polonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hyväksytyt H5P-asiantuntijaluennot
hyväksytty taitonäyttö yli 95 pistettä