Siirry suoraan sisältöön

Kriisi- ja traumatyöLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00EK85

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• Syvennät osaamistasi erilaisista kriiseistä
• (kehitys- ja elämäntilannekriisit, suru sekä äkilliset traumaattiset kriisit)
• Syvennät osaamistasi yksilöllisistä reagointitavoista kriiseihin.
• Syvennät osaamistasi ammatillisen tuen tarpeen tunnistamisesta surussa ja kriisitilanteessa,
• sekä hoitotyön menetelmien käytöstä kriisissä.
• Syvennät osaamistasi post-traumaattisen stressihäiriön tunnistamisesta ja sen hoitomuodoista.
• Syvennät osaamistasi hoidollisesta vuorovaikutuksesta kriisitilanteissa
• Syvennät osaamistasi oman resilienssin tunnistamisessa ja osaat huolehtia omasta jaksamisesta

Sisältö

• Miten tunnistat erilaiset kriisit?
• Miten tunnistat ihminen yksilöllisen reagointitavan kriiseihin?
• Miten tunnistat ammatillisen tuen tarpeen kriisitilanteessa?
• Miten tunnistat surun?
• Miten toimit hoidollisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan kanssa?
• Miten tunnistat post-traumaattisen stressihäiriön ja miten vakautat siitä kärsivää ihmistä?
• Miten annat ensitiedon ja osaat vakauttamisen periaatteet?
• Miten tunnistat oman resilienssin ja oman jaksamisen rajat sekä miten huolehdit omasta jaksamistasi?

Esitietovaatimukset

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön perusopinnot

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

12.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Niina Luukkonen
 • Anne Ulmanen
Ryhmät
 • HYS2024-2025
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi erilaisista kriiseistä
• (kehitys- ja elämäntilannekriisit, suru sekä äkilliset traumaattiset kriisit)
• Syvennät osaamistasi yksilöllisistä reagointitavoista kriiseihin.
• Syvennät osaamistasi ammatillisen tuen tarpeen tunnistamisesta surussa ja kriisitilanteessa,
• sekä hoitotyön menetelmien käytöstä kriisissä.
• Syvennät osaamistasi post-traumaattisen stressihäiriön tunnistamisesta ja sen hoitomuodoista.
• Syvennät osaamistasi hoidollisesta vuorovaikutuksesta kriisitilanteissa
• Syvennät osaamistasi oman resilienssin tunnistamisessa ja osaat huolehtia omasta jaksamisesta

Sisältö

• Miten tunnistat erilaiset kriisit?
• Miten tunnistat ihminen yksilöllisen reagointitavan kriiseihin?
• Miten tunnistat ammatillisen tuen tarpeen kriisitilanteessa?
• Miten tunnistat surun?
• Miten toimit hoidollisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan kanssa?
• Miten tunnistat post-traumaattisen stressihäiriön ja miten vakautat siitä kärsivää ihmistä?
• Miten annat ensitiedon ja osaat vakauttamisen periaatteet?
• Miten tunnistat oman resilienssin ja oman jaksamisen rajat sekä miten huolehdit omasta jaksamistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso.
Opintojakso toteutuu ajalla 12.9.- 8.12.2024.
Opintojakson info on Teamsissa 18.9.2024 klo 15-16. HUOM. ajankohta on muuttunut

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole TKI tai työelämäyhteistyömahdollisuutta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on luettavaa materiaalia, aikaan sitomattomia yksilötehtäviä, tietotestejä ja verkkokeskusteluja. Teorian sisäistämisen tueksi on laajempi kokoava tehtävä, jossa opittua teoriaa sovelletaan tapauskertomukseen. Jakson lopussa on Learnkoe kotikokeena.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintoakso sisältää seuraavat seitsemän osiota ja syventää perusjaksolla opittuja asioita.

1. SURU, KRIISI, TRAUMA
2. TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE
3. ÄKILLINEN STRESSIREAKTIO, POST TRAUMAATTINEN STRESSIREAKTIO (PTSD) JA DISSOSIAATIOHÄIRIÖ
4. KRIISISSÄ OLEVAN AUTTAMINEN
5. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN
6. KOKOAVA TEHTÄVÄ "RASMUS"
7. OPPIMISEN YHTEENVETO JA KOE

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu ja tarkoitettu sairaanhoitaja koulutuksen täydentäviksi opinnoiksi.
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön opintojakson ja prekliininen harjoittelun hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson infossa ja Learn alustalla.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön perusopinnot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Niina Luukkonen
 • Anne Ulmanen
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi erilaisista kriiseistä
• (kehitys- ja elämäntilannekriisit, suru sekä äkilliset traumaattiset kriisit)
• Syvennät osaamistasi yksilöllisistä reagointitavoista kriiseihin.
• Syvennät osaamistasi ammatillisen tuen tarpeen tunnistamisesta surussa ja kriisitilanteessa,
• sekä hoitotyön menetelmien käytöstä kriisissä.
• Syvennät osaamistasi post-traumaattisen stressihäiriön tunnistamisesta ja sen hoitomuodoista.
• Syvennät osaamistasi hoidollisesta vuorovaikutuksesta kriisitilanteissa
• Syvennät osaamistasi oman resilienssin tunnistamisessa ja osaat huolehtia omasta jaksamisesta

Sisältö

• Miten tunnistat erilaiset kriisit?
• Miten tunnistat ihminen yksilöllisen reagointitavan kriiseihin?
• Miten tunnistat ammatillisen tuen tarpeen kriisitilanteessa?
• Miten tunnistat surun?
• Miten toimit hoidollisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan kanssa?
• Miten tunnistat post-traumaattisen stressihäiriön ja miten vakautat siitä kärsivää ihmistä?
• Miten annat ensitiedon ja osaat vakauttamisen periaatteet?
• Miten tunnistat oman resilienssin ja oman jaksamisen rajat sekä miten huolehdit omasta jaksamistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso.
Huom! Opintojakso sisältää aikataulutetun vertaistyöpari työpajan verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole TKI tai työelämäyhteistyömahdollisuutta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on luettavaa materiaalia, aikaan sitomattomia yksilötehtäviä ja tietotestejä. Teorian sisäistämisen tueksi on laajempi kokoava tehtävä. Tehtävä palautetaan ja vertaisarvioidaan työpajassa, joka on aikataulutettu. Jakson lopussa on Learnkoe kotikokeena.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintoakso sisältää seuraavat seitsemän osiota ja syventää perusjaksolla opittuja asioita.

1. SURU, KRIISI, TRAUMA
2. TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE
3. ÄKILLINEN STRESSIREAKTIO, POST TRAUMAATTINEN STRESSIREAKTIO (PTSD) JA DISSOSIAATIOHÄIRIÖ
4. KRIISISSÄ OLEVAN AUTTAMINEN
5. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN
6. KOKOAVA TEHTÄVÄ "RASMUS"
7. OPPIMISEN YHTEENVETO JA KOE

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu ja tarkoitettu sairaanhoitaja koulutuksen täydentäviksi opinnoiksi.
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön opintojakson ja prekliininen harjoittelun hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson infossa Teamissa 24.1.2024 klo 15-16.
Linkki teamsiin löytyy opintojakson Learnista.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön perusopinnot

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Niina Luukkonen
 • Anne Ulmanen
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi erilaisista kriiseistä
• (kehitys- ja elämäntilannekriisit, suru sekä äkilliset traumaattiset kriisit)
• Syvennät osaamistasi yksilöllisistä reagointitavoista kriiseihin.
• Syvennät osaamistasi ammatillisen tuen tarpeen tunnistamisesta surussa ja kriisitilanteessa,
• sekä hoitotyön menetelmien käytöstä kriisissä.
• Syvennät osaamistasi post-traumaattisen stressihäiriön tunnistamisesta ja sen hoitomuodoista.
• Syvennät osaamistasi hoidollisesta vuorovaikutuksesta kriisitilanteissa
• Syvennät osaamistasi oman resilienssin tunnistamisessa ja osaat huolehtia omasta jaksamisesta

Sisältö

• Miten tunnistat erilaiset kriisit?
• Miten tunnistat ihminen yksilöllisen reagointitavan kriiseihin?
• Miten tunnistat ammatillisen tuen tarpeen kriisitilanteessa?
• Miten tunnistat surun?
• Miten toimit hoidollisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan kanssa?
• Miten tunnistat post-traumaattisen stressihäiriön ja miten vakautat siitä kärsivää ihmistä?
• Miten annat ensitiedon ja osaat vakauttamisen periaatteet?
• Miten tunnistat oman resilienssin ja oman jaksamisen rajat sekä miten huolehdit omasta jaksamistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso.
Huom! Opintojakso sisältää aikataulutetun vertaistyöpari työpajan verkossa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole TKI tai työelämäyhteistyömahdollisuutta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on luettavaa materiaalia, aikaan sitomattomia yksilötehtäviä ja tietotestejä. Teorian sisäistämisen tueksi on laajempi kokoava tehtävä. Tehtävä palautetaan ja vertaisarvioidaan työpajassa, joka on aikataulutettu. Jakson lopussa on Learnkoe kotikokeena.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintoakso sisältää seuraavat seitsemän osiota ja syventää perusjaksolla opittuja asioita.

1. SURU, KRIISI, TRAUMA
2. TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE
3. ÄKILLINEN STRESSIREAKTIO, POST TRAUMAATTINEN STRESSIREAKTIO (PTSD) JA DISSOSIAATIOHÄIRIÖ
4. KRIISISSÄ OLEVAN AUTTAMINEN
5. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN
6. KOKOAVA TEHTÄVÄ "RASMUS"
7. OPPIMISEN YHTEENVETO JA KOE

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu ja tarkoitettu sairaanhoitaja koulutuksen täydentäviksi opinnoiksi.
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön opintojakson ja prekliininen harjoittelun hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön perusopinnot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Niina Luukkonen
 • Anne Ulmanen
 • Riitta Kuismin
Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi erilaisista kriiseistä
• (kehitys- ja elämäntilannekriisit, suru sekä äkilliset traumaattiset kriisit)
• Syvennät osaamistasi yksilöllisistä reagointitavoista kriiseihin.
• Syvennät osaamistasi ammatillisen tuen tarpeen tunnistamisesta surussa ja kriisitilanteessa,
• sekä hoitotyön menetelmien käytöstä kriisissä.
• Syvennät osaamistasi post-traumaattisen stressihäiriön tunnistamisesta ja sen hoitomuodoista.
• Syvennät osaamistasi hoidollisesta vuorovaikutuksesta kriisitilanteissa
• Syvennät osaamistasi oman resilienssin tunnistamisessa ja osaat huolehtia omasta jaksamisesta

Sisältö

• Miten tunnistat erilaiset kriisit?
• Miten tunnistat ihminen yksilöllisen reagointitavan kriiseihin?
• Miten tunnistat ammatillisen tuen tarpeen kriisitilanteessa?
• Miten tunnistat surun?
• Miten toimit hoidollisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan kanssa?
• Miten tunnistat post-traumaattisen stressihäiriön ja miten vakautat siitä kärsivää ihmistä?
• Miten annat ensitiedon ja osaat vakauttamisen periaatteet?
• Miten tunnistat oman resilienssin ja oman jaksamisen rajat sekä miten huolehdit omasta jaksamistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tässä opintojaksossa ei ole TKI tai työelämäyhteistyömahdollisuutta.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on luettavaa materiaalia, aikaan sitomattomia yksilötehtäviä, tietotestejä ja verkkokeskusteluja. Teorian sisäistämisen tueksi on laajempi kokoava tehtävä, jossa opittua teoriaa sovelletaan tapauskertomukseen. Jakson lopussa on Learnkoe kotikokeena.

Opiskelijan työmäärä

5 op=135h

Toteutuksen osien kuvaus

Opintoakso sisältää seuraavat seitsemän osiota ja syventää perusjaksolla opittuja asioita.

1. SURU, KRIISI, TRAUMA
2. TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE
3. ÄKILLINEN STRESSIREAKTIO, POST TRAUMAATTINEN STRESSIREAKTIO (PTSD) JA DISSOSIAATIOHÄIRIÖ
4. KRIISISSÄ OLEVAN AUTTAMINEN
5. TYÖNTEKIJÄN JAKSAMINEN
6. KOKOAVA TEHTÄVÄ "RASMUS"
7. OPPIMISEN YHTEENVETO JA KOE

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu ja tarkoitettu sairaanhoitaja koulutuksen täydentäviksi opinnoiksi.
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön opintojakson ja prekliininen harjoittelun hyväksytty suoritus.
Opintojakson ajankohta on 1.3. - 29.5.2023

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta. Opintojakson arvosana muodostuu kokeen osuudesta 40% ja soveltavasta tehtävästä 60% .
Tutkintosäännön mukaisesti kaikki opintojakson toteutukseen liittyvät tehtävät ja tentit tulee suorittaa toteutuksen aikana.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön perusopinnot