Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitaja,monimuoto: THKV24SM

Tunnus: THKV24SM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028
THKV24SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
THKV24SM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki )

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
THKV24SM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki )

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
THKV24SM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki )

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
THKV24SM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki )

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
THKV24SM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki )

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
THKV24SM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki )

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
THKV24SM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki )

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
THKV24SM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki )

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
THKV24SM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki )

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
THKV24SM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
THKV24SM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
THKV24SM-1013
Maailman terveys ja kansanterveystyö

(Valitaan kaikki )

15
TH00DV24 Maailmanterveys ja kansansairaudet 5
TH00DV25 Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
TH00DV26 Kehittämistyö 5
THKV24SM-1014
Terveydenhoitajatyö

(Valitaan kaikki )

20
TH00DV27 Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
TH00DV28 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
TH00DV29 Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
THKV24SM-1015
Terveydenhoitajatyön harjoittelu

(Valitaan kaikki )

25
TH00ET46 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 13
TH00ET47 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 12
THKV24SM-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 240 60.5 62.5 62 50 30 30.5 30.5 32 29 33 28 22 30 26 4.5 30.5 32 0 29 28 5 28 16 6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Kliininen harjoittelu 1
Kliininen harjoittelu 2
Kliininen harjoittelu 3
Kliininen harjoittelu 4
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
Lääkehoito
Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu
Hoitotyön viestintätaidot
Hoitotyön englanti
Hoitotyön ruotsi
Terveyden edistäminen ja ravitsemus
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä
Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu
Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Maailmanterveys ja kansansairaudet
Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen
Kehittämistyö
Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
THKV24SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
THKV24SM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
THKV24SM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki)

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
THKV24SM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki)

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
THKV24SM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
THKV24SM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
THKV24SM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki)

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
THKV24SM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
THKV24SM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki)

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
THKV24SM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
THKV24SM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
THKV24SM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
THKV24SM-1013
Maailman terveys ja kansanterveystyö

(Valitaan kaikki)

15
TH00DV24 Maailmanterveys ja kansansairaudet 5
TH00DV25 Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
TH00DV26 Kehittämistyö 5
THKV24SM-1014
Terveydenhoitajatyö

(Valitaan kaikki)

20
TH00DV27 Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
TH00DV28 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
TH00DV29 Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
THKV24SM-1015
Terveydenhoitajatyön harjoittelu

(Valitaan kaikki)

25
TH00ET46 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 13
TH00ET47 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 12
THKV24SM-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5