Siirry suoraan sisältöön

Yritysverotus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB15-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 14.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Maisa Räsänen

Vastuuopettaja

Maisa Räsänen

Ryhmät

  • LTKV20SP2
    Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa.
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen.
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot.

Sisältö

Mikä on verotuksen rooli yrityksessä?
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan?
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon?
Miten veroilmoitus laaditaan?

Oppimateriaalit

Varsinaista oppikirjaa ei jaksolla ole, mutta oheismateriaalina voi käyttää esim.

1) Soile Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, v. 2019 painos (tai vanhempi): Xamkin kirjastosta saatavana sekä painettuna että e-kirjana.

2) Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi v. 2021 painos (tai vanhempi), saatavana myös e-kirjana Xamkin kirjastosta. Tästä kirjasta ei löydy kaikkia opintojaksolla käsiteltäviä aihealueita.

Jakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä (lähi- ja verkko-opiskelua, tehtävien tekoa tms.)

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Maisa Räsänen, sähköposti: maisa.rasanen@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Jakson arvosana muodostuu
a) yksin tai pareittain palautettavista ja arvioitavista tehtävistä, paino 40 %
Arviointiasteikko: hylätty, 1-5
b) tenttiarvosanasta, paino 60 %
Arviointiasteikko: hylätty, 1-5

Huom! Molemmat osa-alueet pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa opintojakson suoritettua ja kokonaisarvioinnin Peppiin.

Esitietovaatimukset

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.