Siirry suoraan sisältöön

Suurjännitetekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH24-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Kalle Pesonen

Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät

 • STMI19SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 31.08.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 01.09.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 07.09.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 14.09.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 15.09.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 16.09.2022 12:00 - 15:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 21.09.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 22.09.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 28.09.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 29.09.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 05.10.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 06.10.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 12.10.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 13.10.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 19.10.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 20.10.2022 12:00 - 13:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 02.11.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 10.11.2022 10:00 - 11:30
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 17.11.2022 12:45 - 14:15
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 23.11.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 07.12.2022 09:30 - 11:00
 • Suurjännitetekniikka ST00BH24-3006 / 14.12.2022 09:30 - 11:00

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä keskeisiin suurjännitetekniikan peruskäsitteisiin, hallitset suurjännitetekniikassa käytettävät keskeiset laskentamenetelmät, tunnet keskeiset suurjännitetekniikan komponentit

Sisältö

Mikä on sähköpurkausten mekanismi?
Minkälaiset ovat erilaiseteristysrakenteet ja eristyslajit?
Miten hallitaan eristysten kunto?
Minkälaisia ylijännitteitä on olemassa?
Mistä eristyskoordinaatiossa on kysymys?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina opettajan luentomateriaali.
Tunnilla ja Learnissa erikseen jaettavat materiaalit ja harjoitukset
Martti Aro, Jarmo Elovaara, Matti Karttunen, Kirsi Nousiainen, Veikko Palva. 2015. Suurjännitetekniikka. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teorialuennot lähiopetuksena.
Laskuharjoitukset lähiopetuksena.
Kotitehtävät Learn-ympäristössä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa Savonian tiloissa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa pidetään tentti.
Kotitehtävät luentojen välillä.
Laboratoriovierailu Kuopiossa.
Laboratorioharjoitus Mikkelissä.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste vastaa 27,5h opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeeroinen arviointi. Tentti.
Arvosteltavilla kotitehtävillä voi korottaa arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka- ja kemia