Siirry suoraan sisältöön

Peliprojekti 4 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TI00CW65-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Peliohjelmoinnin koulutus

Opettaja

 • Niina Mässeli
 • Marko Oras

Vastuuopettaja

Marko Oras

Ryhmät

 • POKT20SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 28.09.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 (Itsenäinen työskentely) / 05.10.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 12.10.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 19.10.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 02.11.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 09.11.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 16.11.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 23.11.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 30.11.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 07.12.2022 08:15 - 16:00
 • Peliprojekti 4 TI00CW65-3004 / 14.12.2022 08:15 - 16:00

Tavoitteet

Osaat soveltaa moduulin opintojaksoilla hankittua osaamista suuremman kokonaisuuden toteuttamiseen.
Osaat itseohjautuvasti toteuttaa pienen pelin tiimissä.
Osaat hyödyntää löytämäänsä tietoa luotettavista tietolähteistä.

Sisältö

Millaisia ominaisuuksia pelimoottorit tarjoavat?
Miten hyödynnät pelimoottorin tarjoamia ominaisuuksia projektissasi?
Miten hyödynnät ohjelmointia pelisi rakentamisessa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain.
Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vahvaa yhteistyötä peliohjelmointiin liittyvien TKI hankkeiden kanssa. Mahdollisuus hyödyntää opintojakson harjoitustöitä työelämätoimeksiannon tai oman tuotteen kehittämiseen.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi päättyy toteutuksen tiedoissa ilmoitettuna aikana, johon mennessä opiskelija on palauttanut suoritukseen vaadittavat harjoitustehtävät, suorittanut mahdolliset tentit ja täyttänyt muut hyväksytyn suorituksen vaatimukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan opintojakson Teams-tiimissä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135t, josta n. 55t on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80t itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, tentit ja lähiopetukseen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Peliohjelmoinnin suunnittelumallit