Siirry suoraan sisältöön

Pilvipalvelut ja tietokannat (5 op)

Toteutuksen tunnus: KT00DN53-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Kimmo Kääriäinen

Vastuuhenkilö

Kimmo Kääriäinen

Opiskelijaryhmät

  • KTKT20SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä pilvipalvelumallit.
Ymmärrät miten pilvipalveluja käytetään yrityksissä.
Tunnet tärkeimmät pilvipalvelujen tarjoajat ja heidän tarjonnan.
Hallitset pilvipalvelujen turvallisuuden.
Osaat tietokantojen suunnittelun periaatteet.
Hallitset tietokantojen käsiteanalyysin ja käsitemallin.
Osaat toteuttaa käytännön tietokantoja joissakin pilvipalveluissa.
Osaat tehdä SQL-kyselyjä tietokantoihin

Sisältö

Mitä palveluja pilvipalvelun tarjoajat tarjoavat?
Miksi pilvipalveluja? Ketä varten ne ovat?
Mitä hyötyä niistä on? Miten pilvipalvelut eroavat perinteisistä palveluista?
Ovatko pilvipalvelut turvallisia?
Miten tietokantoja suunnitellaan?
Mikä on tietokanta ja miten se toteutetaan käytännössä?
Miten tietokanta toteutetaan pilvipalveluna tärkeimmillä palveluntarjoajilla?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit yms. sähköisessä oppimisympäristössä, www-lähteet ja referenssit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen vieraileva luennoitsija

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja ryhmätyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä ja harjoitustöitä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt. Mahdollinen koe tai tentti.