Siirry suoraan sisältöön

Turvalliset reititysverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KT00DN54-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 35

Koulutus

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Vesa Kankare

Vastuuopettaja

Vesa Kankare

Ryhmät

  • KTKT20SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson, tiedät miten suunnitellaan ja toteutetaan turvallisia reititettyjä verkkoja. Tunnistat eri reititysprotokollien erot ja osaat valita tarkoitukseen soveltuvan reititysprotokollan. Ymmärrät reititysprotokollien vuorovaikutuksen ja osaat arvioida ja kehittää reititettyjen verkkojen turvallisuutta, sekä luoda korkean käytettävyyden ratkaisuja. Osaat myös hyödyntää reitittimien kehittyneitä reitittimien ominaisuuksia verkon tietoturvan parantamiseksi.

Sisältö

Miten reititysprotokollat ja niiden kehittyneet ominaisuudet toimivat?
Miten reititysprotokollat vuorovaikuttavat keskenään?
Miten reitittimien avulla parannetaan verkon kokonaisturvallisuutta ja saatavuutta
Miten eri reititysteknologiat toteutetaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja etälaboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Työhön integroitu tai opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä n. kolmasosa on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja etälaboratorioharjoitteita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
(e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, harjoituksiin ja verkkotentteihin.