Siirry suoraan sisältöön

Datacenter application delivery (5 op)

Toteutuksen tunnus: KT00DO47-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Kyberturvallisuuden koulutus

Opettaja

  • Vesa Kankare

Vastuuhenkilö

Vesa Kankare

Opiskelijaryhmät

  • KTKT20SP
    Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson osaat datakeskusten sovellusjakelun perusteet. Ymmärrät sovellusten jakeluun liittyvän datakeskuksen arkkitehtuurin ja menetelmät palvelun saatavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Osaat myös käytännössä toteuttaa yksinkertaisen palvelun ja parantaa sen suorituskykyä ja turvallisuutta.

Sisältö

Minkälainen on sovallusjakelun arkkitehtuuri datakeskuksissa?
Kuinka toteutetaan korkean saatavuuden ja turvallisuuden ratkaisuja sovelluksien jakeluun?
Kuinka parannetaan sovellusten suorituskykyä sovelluskiihdyttimillä?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja etälaboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Voit myös osoittaa vaaditun osaamisen työtehtävien ja aiemmin hankitun ammattitaidon osaamisen näytöllä. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Vaaditun osaamistason saavuttaminen edellyttää arvioilta noin 135 tunnin työskentelyä mistä n. kolmasosa on kontaktiopetusta ja loppuosa itsenäistä opiskelua, harjoituskokeita ja etälaboratorioharjoitteita.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

(a) käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
(e) valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin, harjoituksiin ja verkkotentteihin.