Siirry suoraan sisältöön

Energiatekniikka ja uudet energiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH98-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 29.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Korpijärvi

Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät

  • STMI20SM
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä termodynamiikan perusteisiin, kiertoprosesseihin ja energiataselaskelmiin. Hallitset uusiutuvien energiantuotantotapojen perustekniikat.

Sisältö

Mitkä ovat termodynamiikan peruskäsitteet?
Miten erilaiset kiertoprosessit toimivat?
Miten tehdään energiavirtauslaskelmia?
Mitkä ovat pääasialliset uudet energiantuotantomuodot?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaettuna verkossa, Energiatekniikan kirjallisuus sekä alan verkkosivustoilta löytyvät verkkomateriaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelu tapahtuu Teams -sovelluksen kautta sekä Learn -alustalla, jossa luentoaineisto sekä kurssiin liittyvät harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen aikana pyritään järjestämään yrityskäynti mahdollisuuksien mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Kurssiin sisältyy kaksi erillistä tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly KV-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste tarkoittaa 25 tunnin opiskelijatyömäärää, johon sisältyy lähiopetusta ja itsenäisiä harjoitustehtäviä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskeluun sisältyy teoriaa, itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä sekä henkilökohtainen tehtävä valitun energiatekniikan osa-alueen esittelystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Teoriatunnit pidetään lähiopetuksena ja tarvittaessa etänä Teams -ympäristössä. Harjoitustehtävät suoritetaan osin ohjatusti ja osin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koesuoritusten ja tehtäväpalautusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja kemia