Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistön verkot ja väylät (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BI01-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Vastuuopettaja

Teemu Manninen

Ryhmät

  • STSA19SM
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelet kiinteistön KNX-väylätekniikoita, rakenteita, kaapelointeja sekä asennuskohteeseen tulevia asennuksia ja asennuskalusteita. Ymmärrät erilaisten hajautettujen ja keskitettyjen kiinteistöautomaatioiden toiminnan.

Sisältö

Mikä on KNX? Miten toimii kiinteistön väyläohjausjärjestelmä? Miten eri laitevalmistajien laitteet saadaan kommunikoimaan yhdessä? Miten järjestelmää ohjelmoidaan ja ohjataan. Mitä siihen voidaan liittää esim. omakotitalossa.

Opiskelumateriaali

LEARNISSA

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskellaan KNX-tekniikkaa sekä Wagon kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Harjoitustöillä syvennetään oppimista ja alan osaamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointi tapahtuu harjoitustöiden perusteella.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoitavat logiikat