Siirry suoraan sisältöön

Sisäasennussuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH20-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Risto Kuitunen

Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät

  • STMI20SPB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Suunnitteluosaaminen.
Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen.
Sähkönjakelun ja rakennusten sähköjärjestelmien osaaminen.

Sisältö

Miten mitoitat kiinteistön huipputehon?
Mitä eri suunnittelujärjestelmiä sähkösuunnittelija joutuu kiinteistöön suunnittelemaan?

Opiskelumateriaali

LEARN
Sähköinfo: D1-2017
Muu sähköturvallisuusaineisto
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

Suunnittelukohteena todellinen asuinkerrostalo (sähkösaneeraussuunnitelma alkuperäiseltä suunnittelijalta saatujen loppukuvien pohjalta)

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Pienkerrostalon kokoluokkaa olevan kohteen sähkösuunnittelu eri järjestelmineen:
- koko kiinteistön huipputeho ja pääsulakkeet
- monimittarikeskuksen huipputeho ja pääsulakkeet
- kiinteistöosan huipputeho ja pääsulakkeet
- kaapeleiden mitoitus
- piirustusluettelo
- sähköpistekuvat ja ryhmityskuvat
- keskusten pääkaaviot ja tarvittavat piirikaaviot
- nousukaaviot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Sähkötöiden- ja turvallisuuden perusteet, Tekninen piirtäminen