Siirry suoraan sisältöön

Sähkönjakeluverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: T06C501-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kalle Pesonen

Vastuuhenkilö

Kalle Pesonen

Opiskelijaryhmät

  • STMI20SPB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
  • STMI20SPA
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä sähkönjakeluverkkojen laskentametodiikkaan

Sisältö

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu Sähkönjakeluverkkojen laskenta (tehonjako, oikosulkulaskenta, stabiilisuus) Verkkotietojärjestelmä

Opiskelumateriaali

Opetusmateriaali jaetaan luennoilla
Tukevaa kirjallisuutta:
Lakervi, Erkki. Partanen, Jarmo. Sähkönjakelutekniikka. 2014. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 1 - järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta.2011. Otatieto.
Elovaara Jarmo, Liisa Haarla. Sähköverkot 2 - verkon suunnittelu, järjestelmät ja laitteet. 2011. Otatieto.

Yksilölliset oppimisväylät

Teoriaopetus ja laskuharjoitukset lähiopetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan paikallisiin sähköverkkoyhtiöihin mm. vierailut sähköasemilla ja valvomoissa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin lopuksi tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

Yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijalla 27,5 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arvostelu.

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka