Siirry suoraan sisältöön

Energiatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BI00-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Korpijärvi

Vastuuhenkilö

Juha Korpijärvi

Opiskelijaryhmät

  • STMI20SPB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä investointilaskentamenetelmiin soveltaen menetelmiä erityisesti energiateknisiin investointeihin

Sisältö

Miten toimivat nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, sisäisen koron menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä?
Mitkä ovat eri voimantuotantovaihtoehdot?
Miten lasketaan siirto- ja muuntohäviöt?
Mikä on kompensoinnin hyöty?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan Learn- alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritus on mahdollinen yksilötoteutuksena siten, että määritetyt harjoitustehtävät palautetaan yksitellen opintojakson opettajalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi ei sisällä näitä elementtejä

Tentit ja muut määräajat

Kurssi ei sisällä tenttiä

Opiskelijan työmäärä

16 harjoitustyötä, jotka kukin vievät noin neljä tuntia eli yhteensä 64 tuntia, jonka lisäksi tulee noin 76 tuntia itsenäistä perehtymistä aiheeseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka