Siirry suoraan sisältöön

Insinöörin matematiikka 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TY00EL00-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Lassi Salminen

Vastuuhenkilö

Lassi Salminen

Opiskelijaryhmät

 • LOKT21SM
  Logistiikka, monimuoto
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 02.09.2022 08:15 - 11:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 13.09.2022 17:00 - 18:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 23.09.2022 08:15 - 10:00
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 03.10.2022 17:00 - 18:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 15.10.2022 08:15 - 11:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 02.11.2022 17:00 - 18:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 12.11.2022 08:15 - 11:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 16.11.2022 17:00 - 18:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 22.11.2022 17:00 - 18:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 28.11.2022 17:00 - 18:45
 • Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3013 / 09.12.2022 14:30 - 18:00

Tavoitteet

Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.

Sisältö

Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka. Edita.
Tunneilla jaettava ja Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssin suoritustapa: Laskutehtävät ja kurssikoe.

Arvosanan 3 saava opiskelija osaa

Käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eli tuntee funktioihin, raja-arvoihin, derivaattaan ja integraalilaskentaan liittyvät peruskaavat ja käsitteet.

Osaa suorittaa em. aihepiireihin liittyviä perustason laskutoimituksia ja analyysejä

Hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia - osaa yhdistellä matemaattisia kaavoja ja sääntöjä sekä muodostaa näin vaativampia matemaattisia rakenteita ja hahmottaa tällaisten rakenteiden soveltamismahdollisuuksia

Käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita ja mallintaa ja ratkaista matemaattisesti pienehköjä käytännön ongelmatilanteita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit ja AC-opetus n. 30 h.
Itsenäinen opiskelu Learnissa sekä asioiden kertaaminen ja kotitehtävät 70 h.
Välikokeet/tentti ja niihin valmistautuminen 20 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suoritustapa: Läsnäolo oppitunneilla 70 % sekä välikokeet tai tentti.

Arvosanan 3 saava opiskelija osaa

Käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eli tuntee funktioihin, raja-arvoihin, derivaattaan ja integraalilaskentaan liittyvät peruskaavat ja käsitteet.

Osaa suorittaa em. aihepiireihin liittyviä perustason laskutoimituksia ja analyysejä

Hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia - osaa yhdistellä matemaattisia kaavoja ja sääntöjä sekä muodostaa näin vaativampia matemaattisia rakenteita ja hahmottaa tällaisten rakenteiden soveltamismahdollisuuksia

Käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita ja mallintaa ja ratkaista matemaattisesti pienehköjä käytännön ongelmatilanteita.

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.