Siirry suoraan sisältöön

Peliohjelmoijan fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: PO00ED12-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Peliohjelmoinnin koulutus

Opettaja

  • Teemu Saarelainen

Vastuuhenkilö

Teemu Saarelainen

Opiskelijaryhmät

  • POKT21SP
    Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat muodostaa ja ratkaista fysiikan suureyhtälöitä kiinteän ja muotoaan muuttavan kappaleen liikeradoista.
Osaat käyttää liikemäärää ja liikemäärämomenttia kappaleiden törmäyksien aiheuttamissa liikkeiden tarkastelussa.
Osaat laskea kappaleiden painopisteitä.
Osaat mallintaa diskreetin ajan avulla mekaniikan tilanteita.

Sisältö

Miten heittoliikkeeseen, lentoratoihin, voimien vuorovaikutuksiin, tasapainoon, kappaleiden törmäyksiin, ympyräliikkeeseen, kiinteän kappaleen pyörimisliikkeeseen ja muuttuvien voimien dynamiikkaan liittyviä suureyhtälöitä muodostetaan ja ratkaistaan?
Miten suureyhtälöiden ratkaisuja esitetään 2D ja 3D avaruudessa?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla ohjelmoidaan fysiikkamoottorin perustoteutus, jota voi hyödyntää peleissä ja simulaatioissa. Mahdollisuuksien mukaan käsitellään todellisia peliohjelmoinnissa ja peliyrityksissä vastaan tulleita fysiikkaongelmia.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät ja -työt palautetaan Learn-alustalle siellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 70h ohjattua työskentelyä ja 65h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt.