Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3048

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

 • Mira Kettunen

Vastuuopettaja

Mira Kettunen

Ryhmät

 • RAKT21SP
  Rakennustekniikka, päivätoteutus
 • 08.09.2023 12:30 - 14:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 15.09.2023 12:30 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 22.09.2023 12:45 - 15:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 29.09.2023 12:30 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 06.10.2023 12:30 - 14:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 13.10.2023 12:30 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 03.11.2023 12:30 - 14:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 10.11.2023 12:30 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 17.11.2023 10:30 - 12:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 24.11.2023 12:30 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 01.12.2023 12:45 - 15:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3048
 • 08.12.2023 13:15 - 14:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3048

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös verkkototeutus.
Ammattiruotsia voi opiskella verkossa kesäisin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kieliosaamista työelämän tarpeisiin

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisyys on osa opetusta.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.