Siirry suoraan sisältöön

Voimalaitosprosessit (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH56-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Hovikorpi

Vastuuhenkilö

Kirsi Hovikorpi

Opiskelijaryhmät

  • ENKT19SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selittää tyypilliset voimalaitosprosessit
laskea voimalaitosprosessin hyötysuhteet ja energiatasapainot
selittää kansainvälinen INES-luokitus
suunnittele voimalaitosprosessi yleisellä tasolla
tunnistaa voimalaitoksen apujärjestelmät

Sisältö

Kuinka tavanomainen voimalaitos toimii?
Kuinka ydinvoimalaitoksen prosessit toimivat?
Kuinka voimalaitoksen prosessit lasketaan?
Mikä on INES-asteikko?
Kuinka voimalaitosprosessit suunnitellaan?

Opiskelumateriaali

osoitetaan Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

tehtävät ja tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

yritysesimerkit ja -vierailut

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Höyrykattilat
Energianmuuntoprosessit