Siirry suoraan sisältöön

Ennakoiva kunnossapito (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH60-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Tuomo Pimiä
  • Marko Saxell

Vastuuhenkilö

Tuomo Pimiä

Opiskelijaryhmät

  • ENKT19SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
luokitella laitteet kunnossapitotarpeen mukaan
valita sopivat mittausmenetelmät eri kohteisiin
tutkia laitteissa ilmeneviä ongelmia
tehdä johtopäätöksiä parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi
kunnossapitoon liittyviä matemaattisia menetelmiä

Sisältö

Miten kunnossapitotarpeen mukainen kunnossapito toteutetaan?
Mitä ovat kunnossapidon mittausmenetelmät?
Miten laitteiston esiintyviä ongelmia ratkaistaan kunnossapidon menetelmillä?
Miten kunnossapito vaikuttaa laitoksen suorituskykyyn?
Mitä matemaattisia menetelmiä voidaan käyttää kunnossapidon datan analysoinnissa?

Opiskelumateriaali

Osa opintomateriaalista materiaalista on Learnissa, opiskelija hakee tarvittaessa lisätietoa itsenäisesti projektista riippuen.

Opintojakso on projektiluonteinen, projektista riippuen käytetään siihen soveltuvia tietolähteitä. Joka toteutuksessa on uusi projekti.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan projektiluontoisena yritysyhteistyönä. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.
Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita opintoja, jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä.
Projektin tulokset esitellään yritykselle seminaariesityksenä avulla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson projekti on työelämälähtöinen ja vaihtuu, joka toteutuksella.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät on suoritettava opintojakson aikana.

Opintojakso sisältää yhden tenttikerran, jonka ajoitus sovitaan opintojaksolla.

Uusintatenttipäivät:
1.6.2022
22.8.2022
12.12.2022

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakolliset harjoitustehtävät.