Siirry suoraan sisältöön

Uusiutuva energia (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH44-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Jyri Mulari
  • Merja Mäkelä
  • Marko Saxell

Vastuuhenkilö

Jyri Mulari

Opiskelijaryhmät

  • ENKT20SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
nimetä keskeiset Suomessa ja maailmalla käytettävät uusiutuvan energian lähteet
tunnistaa laajamittaisen keskitetyn energiantuotannon ja pienimuotoisen hajautetun energiatuotannon roolin
kuvata uusiutuvia energialähteitä käyttävien energiantuotantoprosessien perusperiaatteet
analysoida uusiutuvien energialähteiden energiatehokkuutta
arvioida tuotantomuotojen ja -tukien merkitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sisältö

Miten fotosynteesi ja hiilikierto liittyvät uusiutuvaan energiaan?
Miten suurilla tehoilla tuotetaan energiaa keskitetyssä ja hajautetussa energiantuotannossa vesi-, aurinko-, tuuli-, biomassa- ja maalämpövoimalla?
Millaisilla koneistoilla ja laitteilla uusiutuvista energialähteistä ja jätteistä saadaan lämpöä ja sähköä?
Miten lasketaan etämonitoroidun aurinkopaneelin tai aurinkokeräimen hyötysuhde käytännössä ja miten voidaan optimoida tuotantoa?
Miten tuotantotuet vaikuttavat tuotantotavan kehitykseen ja sähkön hintaan esim. Suomessa ja Saksassa?

Opiskelumateriaali

Osoitetaan Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Kolme erillistä osaa, jotka kaikki on läpäistävä
Tehtävät
Learn-kokeet

Vaihtoehtoinen suoritustapa vaaditut tehtävät ja tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysesimerkkejä
ei TKI-osuutta

Tentit ja muut määräajat

Tenttiajat ja tehtävien määräräajat ilmoitetaan Learn-alustalla

Kansainvälinen yhteistyö

Vetyteknologian luennot ja labraprojektit Stralsundin ammattikorkeakoulun toimesta.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energiatekniikan insinöörimatematiikka
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät