Siirry suoraan sisältöön

Valvomo-operointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00DW30-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Tuomo Pimiä

Vastuuhenkilö

Tuomo Pimiä

Opiskelijaryhmät

  • ENKT20SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
* kuvata voimalaitosten keskeisten prosessilaitteiden ja koneiden yhteistoiminnan
* analysoida keskeisten mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirien toiminnan voimalaitosprosessissa
* esittää energiantuotantoprosessien ohjausjärjestelmien rakenteen ja toiminnan
* käyttää prosessinohjausjärjestelmien valvomokäyttöliittymiä
* operoida voimalaitosimulaattoreita ja analysoida niiden perusteella voimalaitosprosessien toimintaa.

Sisältö

Miten voimalaitoksen polttoaineen ja ilman syötöt, palaminen, savukaasujen muodostus, veden syöttö, höyryn ja sähkön tuotto ovat toiminnallisesti sidoksissa toisiinsa?
Miten voi vaikuttaa kattilalaitoksen tuorehöyryn tuottoon, turbiinin sähkötehoon tai savukaasujen myrkkypäästöihin?
Millaisia ohjausjärjestelmiä tarvitaan suuressa, keskitetyssä tai pienimuotoisessa, hajautetussa energiantuotannossa?
Miten operaattori kytkee polttoainesyötön käsiajolle tai käynnistää syöttövesipumpun?
Miten energiantuotannossa huolehditaan toiminnallisesta turvallisuudesta?

Opiskelumateriaali

Pääosa materiaalista on Learnissa.

Opintojakson kirjat:
Voimalaitostekniikka
Voimalaitosautomaatio

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita opintoja, jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään seuraavat opintojaksot tai vastaava osaaminen
1. Voimalaitosprosessit
2. Mittaus- ja säätötekniikka.