Siirry suoraan sisältöön

3D-laitossuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH68-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Lassi Salminen
  • Kalle Tarhonen

Vastuuhenkilö

Lassi Salminen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT20SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat käyttää laitossuunnitteluohjelmistoa laitoksen, laitteiden ja putkistojen mallinnukseen ja työpiirustusten generointiin
Tunnet layout-suunnittelun periaatteet
Tunnet putkistosuunnittelun periaatteet
Osaat PI-kaavioiden tulkinnan

Sisältö

Kuinka käytän 3d-tehdasmallinnusohjelmaa?
Kuinka teen layout-suunnittelua?
Kuinka teen putkistosuunnittelua?
Kuinka tulkitsen PI-kaaviota?
Mitä tarkoittavat putkiluokat?

Aika ja paikka

Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Opiskelumateriaali

SmartPlant-ohjelman opiskelumateriaali (englanninkielinen, jaetaan oppitunneilla).
PSK-käsikirjat, mm. putkiluokat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kuinka käytän 3D-tehdasmallinnusohjelmaa? Minkälainen on tehtaan tietokonemallin rakenne? Mikä on siihen integroidun tietokantainformaation merkitys ja miten sitä hyödynnetään? Mitä tehdään ohjelman osissa yleinen, laitteet, putkitus sekä rakenteet ja piirustukset?
Minkälaisia laitteita (mm. pumput, säiliöt, venttiilit) suunnitteluohjelman laitekirjastoissa on, miten niitä sijoitellaan ja minkälaista tietokantainformaatiota niihin voidaan liittää (esim. käyttölämpötila ja -paine)?
Minkälainen on tehdasrakennuksen teräsrakennemalli ja millaisista osista se koostuu? Miten luon tehdasrakennuksen tietokonemallin (mm. koordinaatisto kerrostasoineen, runkopilarit ja palkit liitoksineen, lattiatasot ja niiden materiaalit, kulkuaukot, portaat ja kaiteet)?
Kuinka teen putkistosuunnittelua? Mitä tarkoittavat putkiluokat? Miten mallinnan geometrisesti vaativan putkiston?
Kuinka tulkitsen PI-kaavioita ja miten ne voidaan integroida 3D-malliin?
Kuinka teen layout-suunnittelua? Miten generoin layout-kuvat 3D-mallista?
Miten luon tietokantaraportin tehdasmallin osista ja niiden ominaisuuksista?

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentillä voi korottaa kurssin arvosanaa tasolle 2-5. Pelkkä tentti ei riitä kurssin suorittamiseen.
Uusinta- eli korotustentin voi suorittaa yleisenä uusintatenttipäivänä.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit 60 h (pääosin tietokonemallinnusta).
Mallinnusharjoitukset, täydennys 15 h.
Tehdassuunnitteluun perehtyminen 20 h.
Tenttiin valmistautuminen ja tentti 15 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen vaatii tietokoneella tehtävien mallinnusharjoitusten suorittamisen. Arvosanan 1 saa näiden harjoitusten perusteella.
Oppitunneilla järjestettävällä loppukokeella tai korotustentillä arvosanaa voi korottaa tasolle 2-5.

Hylätty (0)

Puutteelliset mallinnusharjoitukset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppilas tuntee ja osaa mallintaa tehtaan keskeiset osat tietokoneella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppilas suunniteltavien tehtaiden keskeiset osat, niiden tehtävän ja tärkeimmät suunnittelukriteerit ja pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan tietokantapohjaiseen 3D-suunnitteluun käytettävästä ohjelmistosta riippumatta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas omaa hyvät tiedot tehtaan eri osista ja niissä käytettävistä komponenteista. Hän kykenee myös arvioimaan tietokoneavusteisen tehdassuunnittelun mahdollisuuksia ja tarvittaessa modernin suunnitteluohjelmiston käyttöönoton kannattavuutta.

Esitietovaatimukset

Statiikka ja lujuuslaskenta
Materiaali- ja valmistustekniikka
Tekninen visualisointi ja CAD