Siirry suoraan sisältöön

Energiatehokkuuspalvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00DW31-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Hannu Sarvelainen
  • Marko Saxell

Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT20SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• analysoida rakennuksen tai tuotantolaitoksen energian ja veden käytön nykytilaa historiatietojen perusteella
• hahmottaa rakennuksen tai tuotantolaitoksen energiakatselmuksen sisällön ja merkityksen
• jakaa kohteen energian ja veden kulutuksen suurimpien laiteryhmien kesken
• hahmottaa teoriatasolla asioita, joilla voidaan tyypillisesti parantaa katselmoitavan kohteen energiatehokkuutta.

Sisältö

• Mihin energiaa ja vettä kuluu rakennuksissa ja tuotantolaitoksissa?
• Mitä tarkoittaa energiakatselmus ja mikä on sen merkitys?
• Mitkä laitteet ja laitekokonaisuudet kuluttavat energiaa ja vettä?
• Millaisilla toimenpiteillä voidaan tyypillisesti parantaa energiatehokkuutta?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5