Siirry suoraan sisältöön

Termodynamiikka ja lämmönsiirto (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH48-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Lyytikäinen
  • Hannu Sarvelainen

Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT21KM
    Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat termodynamiikan peruskäsitteet, suureet ja yksiköt.
Osaat energian muuntoprosessien termodynaamiset lainalaisuudet.
Osaat lämmönsiirtymistavat.
Osaat soveltaa termodynamiikan tietämystäsi erilaisiin ympäristöihin ja systeemeihin.
Osaat muodostaa ja ratkaista termodynamiikan suureyhtälöitä.
Osaat käyttää matemaattisia menetelmiä laitteisiin ja prosesseihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemisessa.
Osaat analysoida ja mitoittaa lämmönsiirtimiä.

Sisältö

Mitkä ovat termodynamiikan suureet ja yksiköt?
Miten termodynamiikan pääsääntöjä käytetään?
Miten energianmuuntoprosessi toimii?
Miten muodostetaan ja ratkaistaan termodynamiikan suureyhtälöitä?
Miten suunnittelussa ja mitoituksessa sovelletaan numeerisia menetelmiä ja matriisilaskentaa?
Miten lämpö siirtyy?
Miten mitoitetaan lämmönsiirtimiä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään opintojaksoa Energiatekniikan insinöörifysiikka