Siirry suoraan sisältöön

Sähköenergiatekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00DW28-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

 • Marko Saxell

Vastuuopettaja

Marko Saxell

Ryhmät

 • ENKT21KM
  Energiatekniikka, monimuoto
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 24.09.2022 08:00 - 09:45
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 24.09.2022 10:00 - 11:45
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 14.10.2022 08:00 - 09:45
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 14.10.2022 10:00 - 11:45
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 04.11.2022 17:00 - 20:00
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 29.11.2022 17:00 - 20:00
 • Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 09.12.2022 08:00 - 09:45
 • Tentti: Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3002 / 12.12.2022 17:00 - 20:00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
erotella eri sähkökonetyypit
selittää sähkökoneen kuormitettavuuteen vaikuttavat tekijät ja ylikuormitussuojauksen merkityksen
selittää momenttiperusteisen moottorin mitoituksen
tunnistaa tyypillisten sähkömoottorikäyttöjen kytkennät ja komponentit
mitoittaa ja valita oikosulkumoottorin sekä taajuusmuuttajan yksinkertaiseen moottorikäyttöön
ottaa huomioon turvallisia työskentelytapoja sähkölaitteiden läheisyydessä ja – laitosten alueella
sähkölaitoksen toimintaperiaatteen
sähköverkon rakenteen ja eri maiden välisen, yhteisen sähköverkon toimintaperiaatteen
sähköverkon tehonsäädön periaatteen

Sisältö

Miten sähkömoottorit toimivat ja miten niiden säätö tapahtuu.
Miten mitoitetaan moottorikäyttö ja miten sen ylikuormistussuojaus toimii.
Miten sähkölaitos toimii ja miten se on suojattu.
Miten sähköverkko on rakentunut ja miten se toimii

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja esitelmä valitusta Sähköenergiatekniikan osa-alueesta.