Siirry suoraan sisältöön

Energianmuuntoprosessit (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH53-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Tuomo Pimiä

Vastuuhenkilö

Tuomo Pimiä

Opiskelijaryhmät

  • ENKT21KM
    Energiatekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
selostaa yleisimpien energiamuuntoprosessien toimintaperiaatteet.
ratkaista matemaattisesti energianmuuntoprosessien tehoja ja hyötysuhteita.
soveltaa h, s- ja p, h piirroksia energianmuuntoprosessien laskemisessa.
höyryturbiinien säätömenetelmät

Sisältö

Miten toimivat yleisimmät energianmuuntoprosessit:
höyryturbiini
kaasuturbiini
vesiturbiini
tuuliturbiini
diesel- ja kaasumoottori
ORC-prosessi
lämpöpumput
Miten energianmuuntoprosessien tehot ja hyötysuhteet lasketaan?
Miten h, s- ja p, h-piirroksia käytetään?
Mitkä ovat höyryturbiinin säätömenetelmät?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan opintojaksolla Learn järjestelmän kautta.

Opintojakson kirjat:
Voimalaitostekniikka

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

Opintoja nopeuttavassa väylässä opiskelija voi valita opintoja, jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot energiatekniikasta, matematiikasta ja fysiikasta (yhtälöiden ratkaiseminen, perussuureet, yksiköt)
Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet
Steam Boilers - Höyrykattilat