Siirry suoraan sisältöön

Statiikka ja lujuustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00DW67-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Kalle Tarhonen

Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT21SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
Yhdistää voimia resultanteiksi ja jakaa voimia komponentteihin
Määrittää levossa oleviin kappaleisiin vaikuttavia voimia
Määrittää kappaleissa vaikuttavat sisäiset rasitukset
Laskea kappaleiden ja rakenteiden painopisteitä
Mitoittaa normaalivoiman, leikkausvoimien, taivutuksen tai väännön rasittamia rakenteita sallittujen jännitysten menetelmällä
Mitoittaa rakenteita nurjahdusta vastaan
Suunnitella väsymisen kestäviä rakenteita

Sisältö

Miten käsittelen voimia mekaniikan peruslakien avulla?
Millaisia voimia levossa oleviin kappaleisiin vaikuttaa?
Miten voimat vaikuttavat rakenteisiin sisäisesti?
Kuinka muodostan vapaakappalekuvan?
Millaiset aineenvahvuudet erilaisilla kuormituksilla oleviin rakenteisiin tulee valita?
Miten valitsen oikean materiaalin, jotta kappale kestää rasitukset?
Kestääkö suunnittelemani rakenne varmasti siihen vaikuttava kuormat?
Kuinka lasken jännityksiä rakenteissa?
Miten kommunikoin oikein termein jatkossa rakenteiden mekaniikan asiantuntijoiden kanssa?

Opiskelumateriaali

Pääasiassa Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Tukeva materiaali:
Outinen: Statiikka 1&2
Salmi: Lujuusoppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa, lasket laskuharjoituksia ja seuraat esimerkkejä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

• ”Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen päättymisestä. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

ktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (n. 2h/viikko) + kotona tehtävät harjoitukset (2h/viikko)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä, sekä suoritettavaan välikokeeseen (statiikka) että loppukokeeseen (lujuusoppi).
Vaihtoehtoinen arviointi paperitentti (0-5).