Siirry suoraan sisältöön

Energiatekniikan kemia (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00DW68-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Anne Gango

Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät

  • ENKT21SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osa I:
Ymmärrät aineen rakenteen atomitasolta lähtien.
Ymmärrät jaksollisen järjestelmän antaman tiedon ja alkuaineiden kemiallisen sitoutumisen.
Ymmärrät olomuotojen kemiaa ja kaasulait.
Osaat laatia reaktioyhtälön, hallitset stoikiometrian ja osaat soveltaa tietojasi protolyysireaktioihin ja palamisreaktioihin.

Osa II:
Hallitset kemiallisen työturvallisuuden ja aineiden varoitusmerkit.
Hallitset termokemian laskutoimitukset.

Sisältö

Osa I:
Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen?
Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä?
Miten aineen ominaisuudet määräytyvät kemiallisten sidosten johdosta?
Mitä tietoa saat faasidiagrammista ja mitä ovat kaasulait?
Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä?
Miten kemiallisen reaktion tasapainoon ja nopeuteen voidaan vaikuttaa?
Miten suoritat stoikiometriset laskut ja mitä ovat protolyysireaktiot ja palamisreaktiot?

Osa II:
Mitä on kemiallinen työturvallisuus?
Miten määrität reaktiolämmöt, Gibbsin vapaan energian muutokset ja entropian muutokset kemiallisessa reaktiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Välikokeet.

Opintoja nopeuttava ja työhön integroitu oppimisväylä:
Välikokeet

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Välikokeet, niiden ajankohdat ovat Learnissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Molemmat välikokeet pitää olla hyväksytysti suoritettuja.