Siirry suoraan sisältöön

Virtaustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH47-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Hannu Sarvelainen

Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT21SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
määrittää putkistossa virtaavan aineen virtausmäärän, nopeuden sekä muodostuvan painehäviön kokeellisten yhtälöiden tai diagrammien perusteella
valita putkistoon sopivan pumpun ja määrittää järjestelmän toimintapisteen
tarkastella järjestelmän säätötapoja putkiston kuristussäädön tai pumpun kierroslukusäädön perusteella (affiniteettisääntöjen perusteet)
ratkaista yksinkertaisia matemaattisia virtaustekniikan sovelluksia
tarkastella kavitaation vaikutusta putkisto- ja pumppausjärjestelmissä

Sisältö

Miksi virtaavaan aineeseen muodostuu putkistossa painehäviötä?
Miten pumppu tai puhallin siirtää ainetta?
Miten virtaavan aineen virtausmäärää voidaan säätää?
Miten matematiikkaa voidaan hyödyntää virtaustekniikassa?
Mitä tarkoittaa kavitaatio?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 1
Energiatekniikan insinöörimatematiikka 2
Energiatekniikan insinöörifysiikka