Siirry suoraan sisältöön

Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH39-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Jyri Mulari
  • Hannu Sarvelainen

Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT22SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
määrittää yksinkertaisen rakennuksen lämpötehontarpeen sekä vuotuisen lämpöenergiantarpeen
kaukolämpöverkon putkistosuunnittelun perusteet
mitoittaa kaukolämpöverkkoon tarvittavan lämpökeskuksen tehon ja lämpökeskuksen polttoaineen tarpeen
tarkastella vaihtoehtoisien lämmitystapojen kannattavuutta yksittäisissä kiinteistöissä
tarkastella lämmöntuotannon taloudellista kannattavuutta.

Sisältö

Miksi rakennuksia pitää lämmittää?
Miten lämpöenergiaa siirretään kaukolämpöverkossa?
Mihin lämpöenergiaa kuluu lämmöntuotannossa?
Millaisilla polttoaineilla tuotetaan lämpöä?
Mihin lämpöyrittäjyys perustuu?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei yleensä sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet