Siirry suoraan sisältöön

Materiaali- ja valmistustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: EN00BH34-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Esa Huuhtanen
  • Kalle Tarhonen

Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät

  • ENKT22SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
tunnistaa yleisimmät metallituotteiden rakennemateriaalit
kertoa yleisimmät metallituotteiden valmistusmenetelmät
esittää rakennemateriaalien valmistusteknisiä ominaisuuksia
valita kohteeseen tarkoituksenmukaisen materiaalin
tunnistaa tärkeimmät metallituotteiden työstökoneet ja työkalut
käyttää metallityöstökoneita ja työkaluja turvallisesti
käyttää eri hitsausmenetelmiä turvallisesti

Sisältö

Millaisia materiaaleja käytetään metallituotteiden, koneenosien ja koneiden rakenteissa?
Miten metallituotteita valmistetaan?
Mitä lujuus- ja työstöominaisuuksia metallituotteen valmistusmateriaaleilta vaaditaan ja miten lämpökäsittelyllä voidaan vaikuttaa metallin ominaisuuksiin?
Miten valitsen materiaalin eri kohteisiin?
Millaisia työkaluja ja työstökoneita käytetään metallituotteiden valmistukseen?
Miten käytän työstökoneita ja työkaluja turvallisesti?
Mitä hitsausmenetelmiä on olemassa ja mitkä ovat niiden erityispiirteet ja miten hitsaan turvallisesti?

Aika ja paikka

Tentti + osaamisen näyttäminen

Opiskelumateriaali

Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali
- Koivisto et al, Konetekniikan materiaalioppi
- Ihalainen et al, Valmistustekniikka

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Teorialuentoja ja harjoitustehtäviä. Lisäksi pakollisia laboratorioharjoituksia.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tentti + osaamisen näyttäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen päättymisestä. Uusintatentit järjestetään määrättyinä tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan työmäärä

Luentoja +laboraatioita (60h). Harjoitustehtäviä 60 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetu harjoitustyöt sekä Tentti.