Siirry suoraan sisältöön

Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU23-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

 • Pekka Penttinen

Vastuuhenkilö

Pekka Penttinen

Opiskelijaryhmät

 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 30.08.2022 12:00 - 16:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 09.09.2022 12:00 - 16:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 14.09.2022 12:00 - 16:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 23.09.2022 08:00 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 29.09.2022 09:45 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 29.09.2022 12:45 - 13:45
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 06.10.2022 09:45 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 06.10.2022 12:45 - 13:45
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 12.10.2022 12:00 - 16:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 18.10.2022 11:45 - 15:45
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 10.11.2022 09:45 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 10.11.2022 12:45 - 13:45
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 15.11.2022 08:00 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 25.11.2022 08:00 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 01.12.2022 09:45 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 01.12.2022 12:45 - 13:45
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 15.12.2022 09:45 - 12:00
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä YP00DU23-3003 / 15.12.2022 12:45 - 13:45

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ja arvioida ammattialan kehittämistarpeita yhdessä työ- ja kohderyhmien kanssa.
Osaat valita ammattialan kannalta tarkoituksenmukaiset kehittämismenetelmät kehittämistehtävän ratkaisemiseen ja perustella valintasi.
Tunnet ammattialasi laatu- ja arviointityön käytäntöjä.
Osaat suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida nuorisokasvatuksen työkenttään liittyvän kehittämis- ja muutosprosessin.

Sisältö

Mitä on nuorisokasvatuksen kehittämistoiminta?
Mikä on laatu- ja arviointityön merkitys nuorisoalan kehittämisessä?
Mitä ovat nuorisokasvatuksessa käytettävät kehittämismenetelmät ja miten niitä sovelletaan kehittämisprosessin eri vaiheissa?
Miten tutkimustietoa kerätään ja hyödynnetään kehittämistoiminnassa?
Miten kehittämisprosessi etenee muutosprosessina?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali muodostuu kehittämistoiminnan teoreettisesta sekä kehittämisen kohteena olevaa ilmiötä koskevasta kirjallisuudesta. Osa lähdemateriaalista on löydettävissä opintojakson Learn-alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla perehdytään luento-opetuksen, ryhmätyöskentelyn ja case-työskentelyn avulla kehittämisprosessiin sekä erilaisiin kehittämismenetelmiin. Opintojakso tukee myös kehittämistyyppisen opinnäytetyön toteutusta.
Opintojakso käynnistyy teoreettisella osuudella, jonka jälkeen opittua sovelletaan ja hyödynnetään työelämän kehittämishankkeissa tai niiden suunnittelussa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojaksolla on itsenäinen suoritusvaihtoehto, jonka avulla on mahdollista nopeuttaa opintoja. Oppimistehtävät löytyvät Learn-alustalta. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa työelämään integroituna kehittämistehtävänä. Ota yhteys opintojakson opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista suorittaa osallistumalle kevätlukukauden aikana Juvenia Akatemian toimintaan suorittamalla siellä Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä -opintojakson lisäksi vähintään kaksi muuta 5 op:n opintojaksoa. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä yliopettaja Katja Komoseen tai Juvenian johtaja Jussi Ronkaiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta luento-opetusta ja harjoituksia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kehittämismenetelmien soveltaminen tehtävien avulla kehittämisympäristöön tai opinnäytteeseen TAI työskentely kehittämisprosessissa sekä kehittämistä koskevan toiminnan raportointi.

Esitietovaatimukset

Projektit työmuotona 5 op