Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU36-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Katja Komonen

Vastuuhenkilö

Katja Komonen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI20SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
  • YPMI20KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät tulevaisuustyöskentelyn lähtökohdat ja ennakoivan työotteen yhteiskunnallisen merkityksen.
Tunnet erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin tietolähteitä ja menetelmiä.
Osaat kerätä, analysoida, raportoida ja hyödyntää tulevaisuutta koskevaa tietoa niin nuoren hyvinvoinnin kuin laajemmin nuorisokasvatuksen toimialan kehittämiseksi

Sisältö

Miksi tulevaisuuden ennakointi on tärkeää?
Mitä on tulevaisuustyöskentely?
Millaista tulevaisuustietoa nuorisokasvatuksessa tarvitaan?
Mitä on ennakointitieto?
Mitä ovat ennakointimenetelmät?
Miten ennakoinnin menetelmillä ja osallistavilla menetelmiä voidaan kerätä ja rakentaa tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Miten tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan analysoida, raportoida ja hyödyntää päätöksenteossa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa. Materiaali koostuu tulevaisuusajattelua, tulevaisuustietoa sekä tulevaisuustyöskentelyä ja sen menetelmiä koskevasta materiaalista.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson valitsemalla joko 1) työviikkopohjaisen oppimisväylän (lähiopetus) tai 2) opintoja nopeuttavan oppimisväylän (itsenäinen suoritustapa).

1) Työviikkopohjainen oppimisväylä
Lähiopetuksessa vahvistat tulevaisuusajatteluasi ja otat haltuun uusimmat tulevaisuustyöskentelyn menetelmät. Syksyn työskentelyn aikana kokoat osaamisesi ja erilaiset tuotokset näkyväksi tekevän tulevaisuusportfolion, jota voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.

Opintojakso jakautuu viikoille 35-40 sijoittuviin tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä koskeviin luentoihin (3h/vko) ja lähiopetuskerroilla tehtäviin pieniin toiminnallisiin harjoitteisiin (esim. trendispottaus, skenaariotyöskentely, backcasting) sekä viikoille 41-50 sijoittuvaan tulevaisuustyöskentelyyn (Futuret Fit) pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Pienryhmätyöskentelyssä sovelletaan Futures Fit-menetelmää, jossa tunnistetaan ja kerätään tulevaisuussignaaleja, rakennetaan niiden perusteella trendikortteja ja tulevaisuustarinoita sekä pohditaan tulevaisuuskuvien aiheuttamia muutostarpeita ja toimenpiteitä nuorisokasvatuksen asiantuntijalle. Pienryhmätyöskentely voidaan kytkeä pienryhmän omien intressien ohella myös Juvenian sisältöihin ja hanketoimintaa. Työskentelyn tuloksena ja syntyy jokaisella opiskelijalle myös oma tulevaisuustyöskentelyn portfolio, jolla hän voi osoittaa tulevaisuustyökalujen hallintaansa.

2) Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti missä vaiheessa opintoja tahansa, myös kesällä. Voit pyytää itsenäisen suoritustavan (6 tehtävää) opintojakson vastuuopettajalta (katja.komonen@xamk.fi)

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian TKI-hankkeiden tai opiskelijan itse esittämän työelämätoimijan (esimerkiksi oma työyhteisö) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä ja palautettuina viimeistään 16.12.2022. Mikäli jokin palautus puuttuu, arvioidaan opintojakso hylätyksi. Seuraavat uusintakerrat, jolloin palautuksia otetaan vastaan ovat:
- 19.1.2023
- 31.1.2023

Opintoja nopeuttava oppimiväylä:
Opintojakson tehtävien palautuajankohta sovitaan opettajan kanssa tehtävää pyydettäessä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso koostuu 45 tunnin lähiopetuksesta ja 90 tunnin työskentelystä yksin ja pienryhmissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavaa:
- Aktiivista osallistumista lähiopetukseen
- Opetuskertojen välillä tehtävien kahden pienen tehtävän (materiaalien luku + trendispottaus) suorittamista
- Aktiivista osallistumista pienryhmätyöskentelyyn ja tulevaisuusportfolion laatimista pienryhmätyöskentelyn dokumentoimiseksi. Tulevaisuusportfolion osalta tarkemmat arviointikriteetit ilmoitetaan opintiojakson alussa.