Siirry suoraan sisältöön

Nuorisokulttuurit (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU21-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Jaakko Pitkänen

Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI21KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat nuorisokulttuurien historiallisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden suhteen erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien synnyssä.
Osaat analysoida ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Osaat käyttää nuoruutta käsittelevää historiallista ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Sisältö

Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia yhdessä ryhmäsi kanssa. Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä. Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Edellä mainitut asiat opettajan kanssa toteutuksista ja aikatauluista sopien itsenäistä työskentelyä hyödyntäen.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Oman osaamisen tapahtuma- ja ohjelmapalvelujen alalla raportein ja/tai näytöin. Opettajan antama tapauskohtainen lisätehtävä.

• Itsenäistä suoritustapaa varten pyydä tehtävä opettajalta 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Eri alueiden alalla toimivien yritysten ja palvelujen kanssa tehtävä yhteistyö. Nuori kulttuuri -verkosto.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kulttuurien väliset erot nuoruuden hahmottamisessa.

Opiskelijan työmäärä

27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Nuoruuden historia ja nykyisin vaikuttavien ilmiöiden kuvaus.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot tutlevat Learn-alustalle opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Työviikkopohjainen oppimisväylä
Aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa ja siihen liittyvissä vierailuissa tms.
Tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Ryhmän yhdessä tekemä esitys
Itse- ja ryhmäarviointi.

• Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Opettajan kanssa sovittavien itsenäisten tehtävien hyväksytty (1-5) arviointi.

• Työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.
Opettajan kanssa sovittavien itsenäisten täydentävien tehtävien hyväksytty (1-5) arviointi.