Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU22-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Sari Miettinen

Vastuuhenkilö

Sari Miettinen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI21KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat sosiaalipedagogiikan merkityksen ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa.
Osaat hyödyntää sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä.
Osaat edistää sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

Mitä on sosiaalipedagogiikka ja mikä on sen merkitys ja mahdollisuudet tämän päivän yhteiskunnassa?
Miten sosiaalipedagogiikkaa ja kriittistä pedagogiikkaa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteisöpedagogin toimintaympäristöissä?
Miten sosiaalipedagogiikalla voidaan edistää ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia?

Opiskelumateriaali

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaalipedagogiset aikakauskirjat.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, luento, oppimistehtävien tekeminen, tenttiin lukeminen ja muu lukeminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, mahdollinen vierailukäynti.


Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Itsenäinen oppimistehtävä. Tehtävän saa vastuuopettajalta.

Työhön integroitu oppimisväylä: Sovi erikseen vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vierailukäyntejä/vierailijoita.
Mahdollisesti työelämän kanssa toteutettava pienimuotoinen projekti.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen oppimisväylä: 42 h lähiopetusta + 93 h itsenäistä työskentelyä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: 135 h itsenäistä työskentelyä
Työelämään integroitu väylä: 135 h itsenäistä työskentelyä (pitää sisällään työskentelyä työelämässä, kehittämistä ja kirjallisen tehtävän tekoa)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset: tehtävät ja tentti.
Sisältää myös itsearvioinnin. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa