Siirry suoraan sisältöön

Projektit työmuotona (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU14-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Tommi Pantzar
  • Lassi Pöyry
  • Katri Schadewitz
  • Jaakko Pitkänen

Vastuuhenkilö

Jaakko Pitkänen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI21SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnistat projektityön työvaiheet ja sen eri osa-alueet.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.
Osaat määritellä projektiryhmän eri osallistujien työtehtävät ja vastuut.
Osaat ideoida uusia tuotteita ja palveluja yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti.
Hahmotat taloudenhallinnan eri osa-alueiden merkityksen projekteissa.
Osaat toimia tavoitteellisesti projektitiimin jäsenenä.

Sisältö

Mitkä ovat projektin eri vaiheet?
Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan?
Miten projektiryhmän työtehtävät jakautuvat?
Mitkä asiat projektityön taloudenhallintaan liittyvät?
Mitä työyhteisöosaamista projektityössä tarvitaan?

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali (luennot, harjoitukset)

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakson laajuus on 5 op sisältäen lähiopetusta yhteensä 40 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 95 tuntia. Opintojakso toteutetaan 16 työviikon aikana.
Opintojakson suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, työskentely projektitiimissä ja oman projektin toteuttaminen sekä tentin hyväksytty suorittaminen.
Lähiopetus pienryhmissä(1-2 krt x 2 tuntia/vko) . Itsenäisten projektien työstäminen ja toteutus.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet projektissa voit suorittaa opintojakson joko kokonaan tai osittain projektissasi. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojaksojen oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisellä tehtäväkokonaisuudella.

Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan 1.4.2022 alkaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysten, yhdistysten, julkisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa tehtävät käytännön projektit

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut Learnissa opintojakson alkaessa

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisten käytäntöjen esimerkit.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, josta lähiopetusta/ohjausta on 40 tuntia. Oman projektityöskentelyn osuus (suunnittelu, toteutus ja arviointi) on 2 pistettä eli n.54 tuntia.
Opintosuoritukseen kuuluu kertaus.
27h/op

Toteutuksen osien kuvaus

Projektiryön perusteet, projektin suunnittelu ja raportointi.
Käytännön projektin toteuttaminen pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätiedot ilmoitetaan opintojakon aikana pienryhmäohjauksien aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja-arviointia.