Siirry suoraan sisältöön

Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU15-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Katri Schadewitz

Vastuuhenkilö

Katri Schadewitz

Opiskelijaryhmät

  • YPMI21SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toimia vapaaehtoistyössä ja tiedät, kuinka yhdistys perustetaan.
Tunnistat järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden johtamis- ja toimintatavat.
Hahmotat yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lainsäädännön.
Hahmotat vapaaehtoistoiminnan varainhankintaan liittyvät toiminnot.
Osaat verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.
Ymmärrät yhdistyksien, järjestöjen ja säätiöiden yhteiskunnallisen, yrittäjyyttä lisäävän ja työllistävän merkityksen.

Sisältö

Miten järjestöt, yhdistykset ja säätiöt perustetaan ja miten ne toimivat?
Millainen lainsäädäntö ohjaa yhdistyksiä ja säätiöitä ja miten päätöksenteko niissä toteutuu?
Miten yhteisöpedagogi innostaa ja aktivoi vapaaehtoistoimijoita?
Miten eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa verkostoidutaan?
Miten järjestöjä ja vapaaehtoistyötä johdetaan?
Miten varainhankinta ja talouden seuranta toimivat järjestöissä?
Mitä palveluja erilaiset järjestöt tuottavat?

Opiskelumateriaali

Yhdistyslaki
Syliä tähteeksi: Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä: Petri Paju 2017
Mäenpää, Pasi; Faehnle, Maija 2021: Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. (osia kirjasta).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Opintojaksolla tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa teorian sekä käytännön näkökulmista. Lisäksi tutustutaan laajaan kattaukseen erilaisia kansalaisjärjestöjä ja otetaan haltuun yhdistyksen perustamiseen, toimintaan ja hallinnointiin liittyviä laki- ja käytännön asioita. Opintojaksolla kerrataan kokouskäytännöt, tutustutaan kampanjointityön käytänteisiin sekä harjoitellaan rahoitushakemuksen laatimista. Järjestäytyneen yhdistystoiminnan lisäksi pohditaan neljännen sektorin käsitettä ja sen toimintaa. Opintojakso koostuu luennoista, vapaaehtoistoiminnan kokeilusta sekä oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajiin.

Työhön itegroitu oppimiväylä:
Jos toimit kansalaisjärjestössä, voit suorittaa osan opintojaksosta tähän yhdistetynä. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua opintojakson opettajaan ja sovi opinnollistamisen mahdollisuudesta. Työhön integroitu opiskelu edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Marras-joulukuussa opintojaksolla toteutetaan vapaaehtoistyön kokeilu mikkeliläisissä kansalaisjärjestöissä. Lisäksi opintojaksolta toteutetaan opintomatka.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, vapaaehtoistyökokeilu 1op, avustushakemuskokeilu 1 op, oman yhdistyksen perustamiskokeilu 1op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintomatka 10.11.2022.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä