Siirry suoraan sisältöön

Ympäristö- ja luontokasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU13-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Tommi Pantzar
  • Lassi Pöyry

Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät

  • YPMI22KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ympäristö- ja luontokasvatuksen teoreettisen taustan, tavoitteet sekä menetelmiä luontosuhteen vahvistamiseen ja ympäristökasvatukselliseen toimintaan.
Kehityt omissa luonto- ja retkeilytaidoissasi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ympäristö- ja luontokasvatukseen liittyvän oppimistilanteen aidossa ympäristössä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan ympäristö- ja luontokasvatuksella, mitä tavoitteita toiminnalla edistetään?
Mitä keinoja yhteisöpedagogilla on käyttää luontoa luokkahuoneena ja millaisia taitoja sitä varten tarvitset?
Millainen luontosuhde sinulla on ja miten voit kehittää luontosuhdetta?
Millaisia kasvatuksellisia menetelmiä voit käyttää luonnon tuntemukseen, asenteisiin, luontosuhteeseen ja kestävään elämäntapaan liittyen?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn alustalta löytyvä materiaali.

Tenttikirja:
Cantell, H. Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

LÄHIOPETUS

Osallistut opintojakson lähitunneille aktiivisesti. Enemmistö tunneista toteutetaan ulkoilmassa, joten varaudu aina kelin mukaisin varustein. Alkupään tunnit järjestetään kampuksella tai lähimaastossa. Teoriaa ja harjoituksia / välineitä ympäristökasvatukseen. Opintojakson lopussa toteutamme 3vrk ympäristökasvatusleirin (16.-18.11.2022) Nuorisokeskus Anjalassa, Kouvolassa. Suunnittelet ja toteutat ympäristökasvatuksellisen oppimistilanteen aidossa ympäristössä pienryhmässä (oman ryhmämme lähitunneilla, leirillä tai muu yhdessä sovittu kohderyhmä). Teet tuotoksestasi selkeän suunnitelman, jonka jaat opiskelijaryhmällesi opintojakson lopussa. Tämän voi toteuttaa maksimissaan 4 hengen ryhmissä.

VERKKO- / TYÖELÄMÄTOTEUTUS
Opintojakso on mahdollista suorittaa verkossa tai omaan työpaikkaan niveltäen. Suoritus pitää sisällään 2 valmistelevaa tehtävää, verkkotentin kurssin kirjallisuudesta ja materiaaleista sekä ympäristökasvatuksellisen projektin suunnittelun ja mahdollisen toteutuksen. Lisätiedot tästä saat kurssin Learn alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö Nuorisokeskus Anjalan kanssa. Ympäristökavatus leirin toteuttaminen.

Tentit ja muut määräajat

Tenttikirja:
Cantell, H. Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.
+ Learnista löytyvä materiaali.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

LÄHITOTEUTUS:
Lähiopetus kampuksella / ulkona 1op
Tentti 2op
Ympäristökasvatuksellisen ohjauksen suunnitelma ja toteutus (leirillä tai oma projekti) 2op

VERKKOTOTEUTUS:
Etätehtävät ja tentti 2op
Ympäristökasvatuksellinen projekti 3op

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus: luentoja, toiminnallisia harjoituksia maastossa
Tentti: itsenäistä opiskelua ja verkkotentti
Leiri: leirin suunnittelu ja toteutus omalle ryhmällemme
Loppuarviointi, jossa kootaan kokemukset ja oppi.

Lisätietoja opiskelijoille

Toiminnallisen opintojakson vuoksi vahva suositus lähiopetukseen osallistumiselle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi lähiopetuksessa:
Lähiopetukseen ja leirin toimintaan osallistuminen 20%
Ympäristökasvatuksellisen oppimistilanteen suunnittelu ja toteutus 40%
Tentti/muut oppimistehtävät 40%

Verkkototeutuksessa:
Tehtävät ja verkkotentti 40%
Projekti ja siihen liittyvä raportointi 60%

Esitietovaatimukset

Perustiedot ryhmän ohjaamisesta.