Siirry suoraan sisältöön

Nuoren kohtaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU05-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Virva Korpinen

Vastuuhenkilö

Virva Korpinen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI22SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tiedostat kasvokkaisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtia.
Ymmärrät kokonaisvaltaisen ja tasavertaisen kohtaamisen merkityksen nuoren tukemisessa.
Tunnistat aidon dialogin piirteitä ja osaat hyödyntää sitä kasvokkaisessa ja digitaalisessa kohtaamisessa.

Sisältö

Mistä tekijöistä rakentuvat kasvokkainen ja digitaalinen vuorovaikutus sekä arvostava kohtaaminen?
Millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen?
Mitä on digitaalinen nuorisotyö?
Miten nuorisotyössä voidaan hyödyntää digitaalisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?

Opiskelumateriaali

Verkko-opintojaksolla hyödynnetään mm. teosta Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen. (Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen (toim.) 2016), joka on vapaasti verkosta ladattavissa. Tämän lisäksi teet aktiivista tiedonhankintaa oppimistehtävien ohjeissa annetulla tavalla ja käytät hankkimiasi verkkolähteitä tehtävissäsi Xamkin opiskelukirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tutustutaan luentojen, harjoitusten ja erilaisten oppimateriaalien avulla vuorovaikutuksen peruslähtökohtiin ja nuoren kohtaamisen haasteiden tunnistamiseen. Opintojaksolla tehdään käytännön harjoituksia kohtaamisen tilanteista kasvokkaisessa ja verkko-ohjauksessa sekä pohditaan, mistä tekijöistä rakentuu hyvä vuorovaikutus ja millaisia haasteita liittyy nuoren kohtaamiseen. Opiskelu työviikkopohjaisella oppimisväylällä sisältää lähiopetusta ja se on ryhmämuotoista.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Ole yhteydessä opintojakson opettajiin saadaksesi itsenäisen vaihtoehdon tehtävät ja ohjeet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana kohtaat ja ohjaat nuoria verkossa työelämäyhteistyötahomme ylläpitämässä digitaalisessa ohjaus- tai neuvontapalvelussa. Työskentely toteutetaan parityönä, jota nuorisoalan ammattilaiset tukevat käytännössä.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki opintojakson aikataulut löydät koosteena opintojaksoalustalta (Learn), jonne saat avaimen sekä perehdytyksen ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op.
1op vastaa 27 tunnin työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia työvälineitä opetuksessa sekä työelämäyhteistyössä. Tarvittavien sovellusten käytön opastus tapahtuu toiminnallisesti lähiopetuksen harjoitusten kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen työviikkopohjaisella oppimisväylällä edellyttää:

1) Opintojakson harjoitustehtävien työstämistä ja palauttamista verkko-oppimisympäristössä kuvatulla tavalla (H)
2) Chat-ohjaajana toimimista työelämätahon palvelussa sekä ohjauksesta raportointia parityönä (H)
3) Verkkotentin läpäisyä (1-5)

Lisäksi arvioit omaa opiskeluasi sekä annat vertaispalautetta toisille opiskelijoille annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opintoja nopeuttavalla sekä työhön integroidulla oppimisväylällä opiskelija kerää pisteitä verkko-opintoalustalla olevista tehtävistä (50 pistettä) sekä tentistä (0-50 pistettä). Hyväksytty suoritus ja arvosana (1-5) muodostuu kerätyn pistemäärän perusteella.