Siirry suoraan sisältöön

Nuoren kasvu ja kehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU07-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

 • Hanne Salovaara-Pitkänen

Vastuuopettaja

Hanne Salovaara-Pitkänen

Ryhmät

 • YPMI22SP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 04.10.2022 08:00 - 11:00
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 11.10.2022 08:00 - 11:00
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 18.10.2022 08:00 - 11:00
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 03.11.2022 10:00 - 11:30
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 03.11.2022 12:15 - 13:45
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 10.11.2022 10:00 - 11:30
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 10.11.2022 12:15 - 13:45
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006 / 16.11.2022 08:00 - 11:00
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006/TENTTI 1. / 22.11.2022 08:00 - 11:00
 • Nuoren kasvu ja kehitys YP00DU07-3006/TENTTI 2. / 29.11.2022 08:00 - 11:00

Tavoitteet

Osaat käyttää nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää peruskäsitteistöä.


Tunnistat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ja kehityksen kontekstien merkityksen nuoren kasvussa ja kehityksessä.


Osoitat perehtyneisyytesi nuoruuden psykologiseen kehitykseen.

Sisältö

Mitkä ovat nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvät peruskäsitteet?


Miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus ja kehityksen kontekstit ovat yhteydessä nuoren kasvuun ja kehitykseen?


Miten nuoruuden psykologisen kehityksen lainalaisuuden jäsentyvät?

Opiskelumateriaali

Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia.
Lehtinen, E. ym. 2007. Kasvatuspsykologia.
Lyytinen, P. ym. 2008. Näkökulmia kehityspsykologiaan.
Nurmi, J-E. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys.
Salokoski, T & Mustonen, A. 2007. Media identiteetin rakentajana.
Vehkalahti, K & Suurpää, L. 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetuksen sisältöjä työstetään seuraavin menetelmin: luento, opetuskeskustelu, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä elokuva-analyysi. Opintojakson aikana työstetään yhteistoiminnallisella menetelmällä nuoren kasvuun ja kehitykseen kiinnittyvä oppimistehtävä. Opintojakson päätteeksi on tentti keskeisistä sisällöistä.
Opintojakson voit suorittaa myös itsenäisesti (ks. opintoja nopeuttava väylä)

Työhön integroitu oppimisväylä / Opintoja nopeuttava väylä :
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti tekemällä oppimistehtävän sekä tenttimällä seuraavan teoksen:
Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys. Itsenäisen suoritusvaihtoehdon oppimistehtävän saat vastuuopettajalta opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson keskiössä on nuoruuden elämänvaihe.
Opintojakson tuottama elämänvaiheen ymmärrys on työelämäkontekstin ydintä.

Tentit ja muut määräajat

Tentti suoritetaan opintojakson päätteeksi.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä jakautuu seuraavasti:
Lähiopetus n 45-48 tuntia
Itsenäinen työskentelyn 85 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmällä toteutetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Luentomateriaaliin pohjautuvan tentin hyväksytty suorittaminen.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Kirjatentin (Nurmi, J-E; Ahonen, T; Lyytinen, H. ym (2014, tai uusin painos) Ihmisen psykologinen kehitys.) hyväksytty suorittaminen