Siirry suoraan sisältöön

Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU08-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Mirka Lähdeniemi

Vastuuhenkilö

Mirka Lähdeniemi

Opiskelijaryhmät

  • YPMI22SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Tunnistat nuorten hyvinvoinnin rakentumiseen vaikuttavat yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja rakenteet.


Tunnistat sosiaalisten ongelmien syntymekanismit samoin kuin syrjäytymisen riskitekijät ja suojaavat mekanismit.


Hahmotat nuorten hyvinvoinnin kokonaistilanteen yhteiskunnassamme.


Osaat arvioida nuorisokasvatuksen mahdollisuuksia ja roolia nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Miten lähiyhteisöt, asuinalue, sukupuoli, sosiaalinen ja kulttuurinen tausta vaikuttavat hyvinvointiin?

Miten yhteiskunnallinen konteksti estää tai edistää hyvinvoinnin rakentumista?

Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?

Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?

Mitkä ovat nuorisokasvatuksen mahdollisuudet tukea nuorten hyvinvoinnin rakentumista?

Opiskelumateriaali

Materiaali learn -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu aktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, luennosta, oppimistehtävistä ja itsenäisestä sekä ryhmätyöskentelystä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisillä tehtävillä. Tarkemmat tiedot saa vastuuopettajalta.
Työhön integroitava väylä: Suunnitellaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Katso kohta yksilölliset oppimisväylät - Työhön integroitu oppimisväylä.

Opiskelijan työmäärä

Työviikkopohjainen väylä: noin 42 tuntia lähiopetusta, 93 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Opintoja nopeuttava väylä: 135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-5. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa