Siirry suoraan sisältöön

Luovat ja kulttuuriset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU09-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Laura Hokkanen

Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI22SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus (nuorisokasvatus ja nuorisotyö)

Tavoitteet

Osaat käyttää luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyviä peruskäsitteitä.


Tunnistat luovien ja kulttuuristen menetelmien vaikutukset nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.


Osoitat perehtyneisyytesi luovien ja kulttuuristen menetelmien käyttöön.


Tunnistat eri taiteenlajien käyttömahdollisuudet nuoriso- ja yhteisötyössä.

Sisältö

Mitkä ovat luoviin ja kulttuurisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet?


Miten luovilla ja kulttuurisilla menetelmillä voidaan vaikuttaa nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen?


Miten luovia ja kulttuurisia menetelmiä käytetään?


Miten eri taidelajeja ja menetelmiä käytetään nuoriso- ja yhteisötyössä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan tunnilla / verkossa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuri- ja taidekasvatuksen muotoja, kuten sanataidetta, kulttuuriperintökasvatusta, taide-elämyksen käsikirjoittamista ja kulttuurisen nuorisotyön menetelmiä. Opintojakso koostuu luennoista, menetelmäharjoituksista ja oppimistehtävistä. Opintojaksolta toteutetaan ohjausharjoitus sekä vieraillaan kulttuuri-, taide- ja luontolähtöistä kasvatusta toteuttavissa ympäristöissä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan ohjausharjoitus Mikkelin pääkirjastossa. Opintojakso on kytketty myös Vihren kullan kulttuuritie -hankkeeseen, jossa toteutetaan elämyksellistä tapahtumaa Pien-Toijolan Talomuseoon Ristiinassa.

Tentit ja muut määräajat

Syyskuun alku 2022 - sanataideharjoituksen palautus.
Lokakuu 2022 tapahtumatoteutus.
Joulukuun toinen viikko - portfolion esittely pienryhmässä.
Kritiikin palautus joulukuu 2022.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää. Työviikkopohjainen toteutus jakaantuu seuraavasti: Osallistuminen lähiopetukseen 2op, kritiikin tuottaminen ja tapahtumassa mukanaoleminen 1 op, portfolio 1op, ohjaustuokio 0,5op ja sanataideharjoitus 0,5op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä